Download Print this page

Upute - Russell Hobbs Allure Grind 20060-56 Instructions Manual

Mill brew coffee maker
Hide thumbs

Advertisement

C UKLANJANJE KAMENCA
49 Redovito uklanjajte kamenca, najmanje jednom mjesečno. Koristite sredstvo za uklanjanje
kamenca poznate marke, prikladno za proizvode s plastičnim glavnim dijelom. Slijedite upute
na ambalaži sredstva za uklanjanje kamenca.
, Za kvarove proizvoda u jamstvenom roku, nastalih zbog pojave kamenca, popravak će biti
naplaćen.
ZAŠTITA OKOLIŠA
W
Da bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim
i elektronskim proizvodima, svi uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao
nerazvrstani komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.
a
upute – detaljnije upute su dostupne na našoj web stranici:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550979
65

Advertisement

loading