Download Print this page

Instructies - Russell Hobbs Allure Grind 20060-56 Instructions Manual

Mill brew coffee maker
Hide thumbs

Advertisement

E01 Als u dit bericht op de display ziet, haalt u de stekker van het apparaat uit het stopcontact,
verwijdert u mogelijke koffieresten, sluit u het deksel en probeert u het opnieuw.
[ Ga naar punt 46.
K Als u de stekker van het apparaat in het stopcontact laat, toont het na 70 koffiezetcycli K op
de display om aan te geven dat het moet worden ontkalkt.
K Druk tegelijk op de toetsen 2-12 en g g g om K te verwijderen van de display.
C ONTKALKEN
49 Ontkalk het apparaat regelmatig. Gebruik een ontkalker van een gedeponeerd merk dat
geschikt is voor gebruik in plastic producten. Volg de instructies op de verpakking van de
ontkalker.
, Voor geretourneerde producten die onder de garantie vallen en waarbij defecten zijn
opgetreden als gevolg van kalkaanslag, worden reparatiekosten in rekening gebracht.
MILIEUBESCHERMING
W
Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en
elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden
weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggewonnen,
opnieuw gebruikt of gerecycled.
a
instructies – u vindt gedetailleerde instructies op onze website:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550979
17

Advertisement

loading