Download Print this page

Brugsanvisning - Russell Hobbs Allure Grind 20060-56 Instructions Manual

Mill brew coffee maker
Hide thumbs

Advertisement

MILJØBESKYTTELSE
W
Elektriske og elektroniske apparater, der er mærket med dette symbol, kan indeholde
farlige stoffer, og må ikke bortskaffes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en dertil
udpeget lokal genbrugsstation for at undgå skade på miljø og menneskers sundhed.
a
brugsanvisning – du finder en mere detaljeret vejledning på vores webside:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550979
33

Advertisement

loading