Download Print this page

Talimatlar - Russell Hobbs Allure Grind 20060-56 Instructions Manual

Mill brew coffee maker
Hide thumbs

Advertisement

C KİREÇ GIDERME
49 Düzenli olarak kireç giderme işlemi uygulayın. Plastik gövdeli ürünlerde kullanıma uygun,
tescilli bir kireç giderici ürün kullanın. Üreticinin ürünle birlikte verdiği talimatları uygulayın.
, Garanti kapsamında kireç nedeniyle arızalı olarak gelen ürünlerin onarımları ücrete tabi
olacaktır.
ÇEVRE KORUMA
W
Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık
sorunlarını önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil,
geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.
Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :
Ürünü düşürmeyiniz
Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.
a
talimatlar – ayrıntılı bilgi web sitemizde mevcuttur:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550979
81

Advertisement

loading