Download  Print this page

Norsk - Kenwood KAX950ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
sikkerhet
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen
og ta vare på den slik at du kan slå opp i
den senere.
Fjern all emballasje og eventuelle
merkesedler.
Forviss deg om at kjøttet er fritt for bein,
fleskesvor o.l. før du maler det.
Når du maler nøtter, skal du bare male noen
få av gangen. Vent til skruen får tak i dem før
du fyller på med mer.
Ta alltid støpselet ut av kontakten:
før du setter på eller tar av deler
etter bruk
før rengjøring
Bruk alltid stapperen som følger med. Du må
aldri stikke fingre, redskap e.l. ned i
matetrakten.
Advarsel! Kniven er meget skarp – vær
forsiktig når du håndterer den eller vasker
den.
Forviss deg om at tilbehøret sitter godt festet
før du slår på motoren.
Du må aldri bruke tilbehør som er skadet. Få
det undersøkt eller reparert: Se «service og
kundetjeneste».
Ikke bruk tilbehør som ikke er godkjent.
Feil bruk av tilbehøret kan forårsake
personskader.
Se i hovedinstruksjonsboken for din
kjøkkenmaskin for ytterligere
sikkerhetsvarsler.

Norsk

46

Hide quick links:

Advertisement

loading