Download  Print this page

Polski - Kenwood KAX950ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Przed czytaniem prosimy roz¢o¯yç pierwszå stronë, zawierajåcå ilustracje
bezpieczeństwo obsługi
Przeczytać uważnie poniższe instrukcje i
zachować je na wypadek potrzeby
skorzystania z nich przyszłości.
Usunąć wszelkie materiały pakunkowe i
etykiety.
Przed rozpoczęciem mielenia mięsa należy
zawsze usunąć wszelkie kości, skórę itp.
Podczas mielenia orzechów do podajnika
wsypywać tylko po kilka na raz, a przed
dodaniem następnych zaczekać, aż ślimak
przesunie je w głąb komory mielącej.
Zawsze wyjmować wtyczkę z gniazda
sieciowego:
przed przystępowaniem do montażu i
demontażu części
po użyciu
przed przystępowaniem do czyszczenia.
Używać wyłącznie popychacza
załączonego w zestawie. Do podajnika pod
żadnym pozorem nie wolno wkładać palców
ani przyborów kuchennych.
Uwaga – nożyk jest bardzo ostry. Podczas
obsługi urządzenia oraz przy czyszczeniu
należy zachować ostrożność.
Przed włączeniem urządzenia sprawdzić,
czy maszynka jest prawidłowo zablokowana
we właściwym położeniu.
Nie używać uszkodzonej nasadki. W razie
awarii oddać ją do sprawdzenia lub
naprawy (zob. ustęp pt. „serwis i punkty
obsługi klienta").

polski

70

Hide quick links:

Advertisement

loading