Download  Print this page

Dansk - Kenwood KAX950ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med illustrationerne ud
sikkerhed
Læs denne brugervejledning nøje og opbevar
den i tilfælde af, at du får brug for at slå
noget op i den.
Fjern al emballage og mærkater.
Sørg altid for at fjerne ben og svær fra kødet,
for det hakkes.
Når der hakkes nødder, må man kun komme
nogle få stykker i ad gangen, og man skal
vente, til sneglen har samlet dem op, før der
kommes flere i.
Tag altid stikket ud af stikkontakten:
inden dele sættes på eller tages af;
efter brug;
før rengøring.
Brug altid den medfølgende stoppepind.
Kom aldrig fingre eller redskaber ned i
tilførselsrøret.
Advarsel – kniven er skarp, så den skal
omgås med forsigtighed, både under brug
og ved rengøring.
Sørg for at tilbehøret sidder godt fast, før der
tændes for maskinen.
Anvend aldrig et beskadiget tilbehør. Få det
kontrolleret eller repareret, se "service og
kundeservice".
Brug kun det medfølgende tilbehør.
Misbrug af dit tilbehør kan resultere i
personskade.
Se hovedbrugsanvisningen til køkkenmaskinen
for yderligere sikkerhedsadvarsler.

Dansk

37

Hide quick links:

Advertisement

loading