Download  Print this page

Türkçe - Kenwood KAX950ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Okumaya ba...lamadan önce ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız
güvenlik
Bu talimatları dikkatle okuyun ve
gelecekteki kullanımlar için saklayın.
Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın.
Eti kıymaya ba...lamadan önce eti
kemiòinden ayırınız ve ince derisini
soyunuz.
Kuru yemi...leri bu makinede kıyarken
yalnızca birkaç tane atınız ve sarmal çarkın
bunları kıymaya baladıından emin olduktan
sonra kuru yemi...leri atmaya devam ediniz.
leti kapatın ve fişini çekin:
parçaları takmadan veya çıkartmadan
önce;
kullanılmadığında;
temizlemeden önce.
Yalnızca aygıtla birlikte size verilen yiyecek
itiyici kullanınız. Parmaklarınızı besleme
borusundan uzak tutunuz ve besleme
borusuna ba...ka aletler sokmayınız.
Uyarı: kesme bıçakları çok keskindir. Bu
yüzden kullanırken ve temizlerken çok
dikkatli olunuz.
Aygıtı çalı...tırmaya ba...lamadan önce
taktıòınız ek parçanın tamamen yerine
oturduòundan emin olunuz.
Hiç bir zaman hasarlı ek parça kullanmayın.
Kontrol ya da tamir ettirin: bkz. 'servis ve
mü...teri hizmetler'.
Yetkili üreticinin onaylamadıòı ek parçaları
kullanmayınız.
Türkçe
55

Hide quick links:

Advertisement

loading