Download  Print this page

Svenska - Kenwood KAX950ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Vik ut framsidan med illustrationerna innan du börjar läsa
säkerhet
Läs bruksanvisningen noggrant och spara
den för framtida bruk.
Avlägsna allt emballage och alla etiketter.
Se alltid till att ben och svål etc. har
avlägsnats innan du maler kött.
När du maler nötter ska du släppa ner ett
par nötter åt gången och inte släppa i fler
förrän matarskruven har fångat upp dem.
Dra alltid ut kontakten:
innan du monterar eller monterar bort
delar,
efter användning och
före rengöring.
Använd alltid den medföljande stöten. Stick
aldrig ner fingrarna eller något verktyg i
matarröret.
Varning - skärbladen är vassa. Hantera dem
med försiktighet både under användning och
vid diskning.
Se till att tillbehöret sitter på ordentligt innan
du sätter på apparaten.
Använd aldrig ett skadat tillbehör. Lämna in
det för kontroll eller reparation: se "service
och kundtjänst".
Använd aldrig ej godkända tillbehör.
Felaktig användning av tillbehöret kan leda till
skada.
Du hittar mer information om säkerheten i
bruksanvisningen för din köksmaskin.

Svenska

42

Hide quick links:

Advertisement

loading