Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SFS 110 B2 Operating Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
VACUUM SEALER SFS 110 B2
VACUUM SEALER
Operating instructions
VARILNIK FOLIJE
Navodilo za uporabo
PRÍSTROJ NA ZATAVOVANIE
Návod na obsluhu
IAN 281169
FÓLIAHEGESZTŐ
Kezelési útmutató
STOLNÍ SVÁŘEČKA FÓLIÍ
Návod k obsluze
FOLIENSCHWEISSGERÄT
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SFS 110 B2

 • Page 1 VACUUM SEALER SFS 110 B2 VACUUM SEALER FÓLIAHEGESZTŐ Operating instructions Kezelési útmutató VARILNIK FOLIJE STOLNÍ SVÁŘEČKA FÓLIÍ Navodilo za uporabo Návod k obsluze PRÍSTROJ NA ZATAVOVANIE FOLIENSCHWEISSGERÄT Návod na obsluhu Bedienungsanleitung IAN 281169...
 • Page 2 __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 1 Montag, 19. September 2016 3:02 15 English..................2 Magyar ................. 14 Slovenš ina ................28 esky ..................38 Sloven ina ................50 Deutsch ................. 62...
 • Page 3 __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 2 Montag, 19. September 2016 3:02 15 Overview / Áttekintés / Pregled / P ehled / Preh ad / Übersicht...
 • Page 4: Table Of Contents

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 2 Montag, 19. September 2016 3:02 15 Contents 1. Overview ..................3 2. Intended purpose ................3 3. Safety information ................4 4. Items supplied ................. 6 5. Power supply .................. 6 6. Advantages of vacuum-packed food ..........6 Durability .....................
 • Page 5: Overview

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 3 Montag, 19. September 2016 3:02 15 1. Overview Red LED lights up during sealing Button: film sealing (no vacuum) Button: stop (cancels all active functions immediately) Button: air suction (vacuum) and film sealing Green LED, lights up while the air is extracted Power cable with mains plug Opening for the power cable on the underside of the device Button for opening the lid (left and right)
 • Page 6: Safety Information

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 4 Montag, 19. September 2016 3:02 15 3. Safety information Warnings WARNING! Moderate risk: failure to ob- serve this warning may result in injury or se- If necessary, the following warnings will be rious material damage. used in these operating instructions: CAUTION: low risk: failure to observe this DANGER! High risk: failure to ob- warning may result in minor injury or mate-...
 • Page 7 __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 5 Montag, 19. September 2016 3:02 15 If the device has fallen into water, pull out the mains plug immediately, and DANGER! Fire hazard only then remove the device from the Never leave the device unattended water. Do not use the device again, while it is plugged in.
 • Page 8: Items Supplied

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 6 Montag, 19. September 2016 3:02 15 6. Advantages of Never place the device on hot surfaces (e.g. hot plates) or near to heat sources vacuum-packed food or open fire. Ensure that no liquid is sucked in during the extraction of air.
 • Page 9: Preparation

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 7 Montag, 19. September 2016 3:02 15 7. Preparation 8. Use Every active function can be cancelled im- Setting up the device mediately by pressing the button 3 Place the device on a dry, level and heat-re- WARNING! Risk of material sistant surface.
 • Page 10: Vacuum-Pack And Seal The Bag

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 8 Montag, 19. September 2016 3:02 15 7. Press the button 2 . The red LED 1 8. Simultaneously, press buttons 8 in order lights up. The film is being sealed. to release the lock of the lid 11. - After approx.
 • Page 11: Storage

  Re- cycling helps to reduce the consumption of Model: SFS 110 B2 raw materials and protect the environment. Mains voltage: 220-240 V ~ 50/60 Hz Packaging...
 • Page 12: Ordering Films

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 10 Montag, 19. September 2016 3:02 15 13. Ordering films For the aroma-tight, airtight and watertight preservation of food. Suitable e.g. for the SilverCrest bag sealer SFS 110 A1/B1/B2. These film bags are suitable for gentle Sous-Vide cooking. 2 film rolls...
 • Page 13: Warranty Of The Hoyer Handel Gmbh

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 11 Montag, 19. September 2016 3:02 15 14. Warranty of the Excluded from the warranty are wear parts subject to normal wear HOYER Handel GmbH and damages to fragile parts, e.g. Dear Customer, switches, batteries, lamps or other your device is provided with a 3 year war- parts manufactured from glass.
 • Page 14 __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 12 Montag, 19. September 2016 3:02 15 Service Centre Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: hoyer@lidl.co.uk Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: hoyer@lidl.ie IAN: 281169 Supplier Please note that the following address is no service address.
 • Page 15 __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 13 Montag, 19. September 2016 3:02 15...
 • Page 16 __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 14 Montag, 19. September 2016 3:02 15 Tartalom 1. Áttekintés ..................15 2. Rendeltetésszer használat............. 16 3. Biztonsági utasítások..............16 4. A csomag tartalma ................. 18 5. Áramellátás..................18 6. A vákuumcsomagolt termékek el nyei ........... 19 Tartósság .................... 19 Sous-Vide –...
 • Page 17: Áttekintés

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 15 Montag, 19. September 2016 3:02 15 1. Áttekintés Piros LED, hegesztés közben világít gomb: fólia hegesztése (vákuum nélkül) gomb: stop (azonnal leállítja az aktív funkciókat) gomb: leveg kiszívása (vákuum) és a fólia hegesztése Zöld LED, világít, miközben a gép kiszívja a leveg t Csatlakozóvezeték hálózati csatlakozódugóval Csatlakozóvezeték nyílása a készülék alján Érzékel a fedél kinyitásához (bal és jobb oldalon)
 • Page 18: Rendeltetésszer Használat

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 16 Montag, 19. September 2016 3:02 15 2. Rendeltetésszer Rendeltetésellenes használat használat FIGYELMEZTETÉS anyagi károkra! Csak speciális m anyag fóliákat hasz- A készüléket kizárólag fóliahegesztésre náljon, amelyek használhatóak fóliahe- vagy vákuumcsomagolásra, illetve élelmi- geszt kben. Kövesse a m anyag fólia szerek fóliázására használhatja.
 • Page 19 __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 17 Montag, 19. September 2016 3:02 15 A hálózati csatlakozódugót kizárólag VESZÉLY gyermekekre nézve olyan szabályszer en felszerelt, kön- A csomagolóanyag nem gyermekjá- nyen hozzáférhet dugaszolóaljzathoz ték. Gyermekek nem játszhatnak a csatlakoztassa, amelynek feszültsége m anyag zacskókkal. Fulladásveszély megfelel a készülék adattábláján feltün- áll fenn.
 • Page 20: A Csomag Tartalma

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 18 Montag, 19. September 2016 3:02 15 Várja meg, míg a készülék teljesen le- A tisztításhoz ne alkalmazzon hegyes h lt, és csak ezután tisztítsa meg és te- eszközöket vagy súroló hatású tisztító- gye el. szereket. VESZÉLY az elégtelen higiénia miatt 4.
 • Page 21: A Vákuumcsomagolt Termékek El Nyei

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 19 Montag, 19. September 2016 3:02 15 6. A vákuumcsomagolt 7. El készítés termékek el nyei A készülék elhelyezése Tartósság Helyezze a készüléket száraz, sík és h álló felületre. A vákuumcsomagolt termékek jelent sen hosszabb ideig maradnak frissek. Ennek az A fóliával/tasakkal az oka, hogy a csomagolásból, amibe az élelmiszert helyezik, a vákuumcsomagolás-...
 • Page 22: Használat

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 20 Dienstag, 20. September 2016 8:06 20 8. Használat 7. Nyomja meg a 2 gombot. A pi- ros LED 1 világít. A készülék meghe- gomb megnyomásával valamennyi geszti a fóliát. aktív funkciót leállíthatja. - Hozzávet legesen 5 – 7 másodperc után a piros LED 1 kialszik, és a he- FIGYELMEZTETÉS anyagi károkra! gesztési folyamat befejez dik.
 • Page 23: Tisztítás És Tárolás

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 21 Dienstag, 20. September 2016 8:06 20 - A vákuumozást követ en kialszik a Tisztítás zöld LED 5 és a piros LED 1 kezd el vi- A készüléke kifogástalan m ködésének és lágítani – a hegesztési folyamat akti- összes funkciójának meg rzése érdekében válva van.
 • Page 24: Problémamegoldás

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 22 Dienstag, 20. September 2016 8:04 20 12. M szaki adatok Csomagolás A csomagolás kidobásakor vegye figyelem- Modell: SFS 110 B2 be az Ön országában érvényes megfelel környezetvédelmi el írásokat. Hálózati feszültség: 220–240 V ~ 50/60 Hz Védelmi osztály: II 11.
 • Page 25: Fóliarendelés

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 23 Montag, 19. September 2016 3:02 15 13. Fóliarendelés Hogy az élelmiszerek meg rizzék aromájukat, és csomagolásuk lég- és vízmentes legyen. Alkalmas például az SFS 110 A1/B1/B2 SilverCrest fóliahegeszt vel való használatra. Ezek a fóliák különösen jól használhatóak a sous vide f zési eljáráshoz. 2 fóliatekercs 3 fóliatekercs...
 • Page 26: Garancia

  érvénye- sítheti az áruházakban, valamint a Gyártási szám: 281169 jótállási tájékoztatóban feltüntetett szervi- A termék típusa: SFS 110 B2 zekben. A fogyasztó jótállási kifogásáról A termék azono- Fóliahegeszt a forgalmazó (szerviz) jegyz könyvet kö- sításra alkalmas teles felvenni, amelyben rögzíteni kell a...
 • Page 27 __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 25 Montag, 19. September 2016 3:02 15 t ségének határideje a termék, vagy f darabjának kicserélése, kijavítása esetén a kicserélt, vagy kijavított termék- re, illetve alkatrészre újra kezd dik. 5. A rögzített bekötés , illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési esz- közön nem szállítható...
 • Page 28 __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 26 Montag, 19. September 2016 3:02 15...
 • Page 29 __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 27 Montag, 19. September 2016 3:02 15 Garanciakártya 281169 A jótállási igény bejelentésének és javításra átvételi id pontja: A hiba oka: A fogyasztó részére történ visszaadás id pontja: A hiba javításának módja: A szerviz bélyegz je, kelt és aláírása: A javításra tekintettel a jótállás új határideje:...
 • Page 30 __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 28 Montag, 19. September 2016 3:02 15 Vsebina 1. Pregled................... 29 2. Predvidena uporaba............... 30 3. Varnostni napotki................30 4. Obseg dobave ................32 5. Napajanje ..................32 6. Prednosti vakuumiranih živil ............32 Trajnost ....................32 Sous-Vide – nežen na in kuhanja v vakuumski vre ki........ 32 7.
 • Page 31: Pregled

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 29 Dienstag, 20. September 2016 8:07 20 1. Pregled rde a LED-lu ka sveti med varjenjem tipka: varjenje folije (brez vakuuma) tipka: stop (takoj ustavi vse aktivne funkcije) tipka: rpanje zraka (vakuum) in varjenje folije zelena LED-lu ka, sveti med sesanjem zraka priklju ni kabel z omrežnim vti em odprtina za priklju ni kabel na spodnji strani naprave gumb za odprtje pokrova (levo in desno)
 • Page 32: Predvidena Uporaba

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 30 Montag, 19. September 2016 3:02 15 2. Predvidena uporaba Predvidljiva neprimerna uporaba Napravo uporabljajte izklju no za varjenje OPOZORILO pred materialno škodo! ali vakuumiranje in varjenje živil. Uporabljajte le posebno plasti no foli- Naprava je namenjena za doma o upora- jo, ki je primerna za uporabo z varilni- bo in je ni dovoljeno uporabljati v komerci- kom folije.
 • Page 33 __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 31 Montag, 19. September 2016 3:02 15 tih. Priklju nega kabla ne ovijajte okoli NEVARNOST za otroke naprave (nevarnost pretrganja kabla!). Embalaža ni otroška igra a. Otroci se Uporabite nastavek za navitje kabla na ne smejo igrati s plasti nimi vre kami. spodnji strani.
 • Page 34: Obseg Dobave

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 32 Montag, 19. September 2016 3:02 15 5. Napajanje - Pokvarljiva živila je treba takoj po varjenju ohladiti ali zamrzniti. Omrežni vti 6 priklju ite samo v pravilno - Pokvarljiva živila je treba zaužiti takoj nameš eno in lahko dostopno vti nico, kate- po odtajanju ali segrevanju.
 • Page 35: Priprava

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 33 Dienstag, 20. September 2016 8:07 20 8. Uporaba Profesionalni kuharji to metodo uporabljajo že mnogo let. Z novim aparatom Sous-Vide Vsako aktivno funkcijo lahko takoj prekinete je sedaj ta metoda kuhanja dostopna tudi s pritiskom na tipko 3 amaterskim kuharjem doma.
 • Page 36: Vakuumiranje In Varjenje Vre K

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 34 Dienstag, 20. September 2016 8:07 20 iš enje in shranje- 8. Isto asno pritisnite gumba 8, da spros- tite zapah pokrova 11. vanje 9. Odprite pokrov 11 in odstranite vre - 10. Preverite zvar. Zvarjeni pas mora biti NEVARNOST poškodb zaradi gladek in brez gubic.
 • Page 37: Odstranjevanje

  Embalaža Kadar bi želeli odstraniti embalažo, bodite prosimo pozorni na okoljske predpise v Vaši 12. Tehni ni podatki državi. Model: SFS 110 B2 Omrežna napetost: 220–240 V ~ 50/60 Hz Razred zaš ite: II Mo : 110 W as za premor: najmanj 80 sekund po vsaki uporabi Pridržujemo si pravico do tehni nih...
 • Page 38: Naro Anje Folij

  Živila, ki so konzervirana s to folijo, ohranijo aromo, so hermeti no zaprta in ne prepuš ajo vode. Folija je primerna npr. za varilnik folije SFS 110 A1/B1/B2 znamke SilverCrest. Te folije so primerne za nežno kuhanje z aparatom Sous-Vide.
 • Page 39: Garancija

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 37 Montag, 19. September 2016 3:02 15 14. Garancija 5. Kupec je dolžan pooblaš enemu servi- su predložiti garancijski list in ra un, kot potrdilo in dokazilo o nakupu. 6. V primeru, da proizvod popravlja nepoo- Dobavitelj blaš eni servis ali oseba, kupec ne more Upoštevajte, da naslednji naslov ni naslov uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
 • Page 40 __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 38 Montag, 19. September 2016 3:02 15 Obsah 1. P ehled ..................39 2. Použití k ur enému ú elu ............... 39 3. Bezpe nostní pokyny ..............40 4. Rozsah dodávky ................42 5. Napájení elektrickým proudem ............42 6.
 • Page 41: P Ehled

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 39 Montag, 19. September 2016 3:02 15 1. P ehled ervená dioda LED, svítí b hem sva ování Tla ítko: sva ení fólie (bez vakua) Tla ítko: stop (ihned ukon í všechny aktivní funkce) Tla ítko: odsátí vzduchu (vakuum) a sva ení fólie Zelená...
 • Page 42: Bezpe Nostní Pokyny

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 40 Montag, 19. September 2016 3:02 15 3. Bezpe nostní pokyny Výstražná upozorn ní VÝSTRAHA! St edn velké riziko: Nere- spektování výstrahy m že mít za následek V p ípad pot eby jsou v tomto návodu k po- zran ní...
 • Page 43 __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 41 Montag, 19. September 2016 3:02 15 V p ípad , že p ístroj opravdu spadne Kv li možnému p eh átí a nebezpe í po- do vody, vytáhn te ihned sí ovou zástr - žáru nikdy nep ikrývejte zapojený p ístroj! ku, až...
 • Page 44: Rozsah Dodávky

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 42 Montag, 19. September 2016 3:02 15 6. Výhody vakuova- P ístroj je vybaven protiskluzovými sili- konovými nožkami. Jelikož je nábytek ných potravin potažen rozmanitými laky a um lými látkami a je ošet ován r znými pro- st edky, nem že být zcela vylou eno, Trvanlivost že n které...
 • Page 45: P Íprava

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 43 Dienstag, 20. September 2016 8:09 20 7. P íprava 8. Použití Každá aktivní funkce m že být stisknutím tla- Sestavení p ístroje ítka 3 ihned ukon ena. Postavte p ístroj na suchou, rovnou plochu, VÝSTRAHA p ed v cnými škodami! která...
 • Page 46: Vakuování A Sva Ování Sá Ku

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 44 Dienstag, 20. September 2016 8:09 20 išt ní a skladování 10. Zkontrolujte svarový šev. M l by to být hladký pruh bez záhyb . NEBEZPE Í poran ní popále- Vakuování a sva ování ním/opa ením! sá ku P edtím než...
 • Page 47: Uschování

  12. Technické parametry odpadem, ale musí být zavezeny na místa zabývající se recyklací elektrických a elek- Model: SFS 110 B2 tronických za ízení. Recyklace pomáhá sni- Sí ové nap tí: 220–240 V ~ 50/60 Hz žovat spot ebu surovin a odleh uje Ochranná...
 • Page 48: Objednání Fólií

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 46 Montag, 19. September 2016 3:02 15 13. Objednání fólií K aroma-, vzducho- a vodot sné konzervaci potravin. Vhodné nap . pro svá e ku fólií SilverCrest SFS 110 A1/B1/B2. Tyto fólie jsou vhodné pro šetrné va ení sous-vide. 2 role fólií...
 • Page 49: Záruka Spole Nosti Hoyer Handel Gmbh

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 47 Montag, 19. September 2016 3:02 15 14. Záruka spole nosti Ze záruky jsou vylou eny díly pod- léhající rychlému opot ebení, které HOYER Handel GmbH jsou vystaveny b žnému opot ebe- Vážená zákaznice, vážený zákazníku, ní, a poškození k ehkých díl , nap . na tento p ístroj jste získali 3 letou záruku vypína , baterií, osv tlení...
 • Page 50 __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 48 Montag, 19. September 2016 3:02 15 Servisní st ediska Servis esko Tel.: 800143873 E-Mail: hoyer@lidl.cz IAN: 281169 Dodavatel Respektujte prosím to, že níže uvedená ad- resa není adresou servisu. Nejd íve kontaktuje výše uvedené servisní st edisko. HOYER Handel GmbH Tasköprüstraße 3 22761 Hamburg...
 • Page 51 __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 49 Montag, 19. September 2016 3:02 15...
 • Page 52 __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 50 Montag, 19. September 2016 3:02 15 Obsah 1. Preh ad ..................51 2. Použitie pod a ur enia ..............52 3. Bezpe nostné upozornenia ............. 52 4. Rozsah dodávky................54 5. Napájanie ..................54 6. Výhody vákuovaných potravín ............55 Trvanlivos ..................
 • Page 53: Preh Ad

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 51 Montag, 19. September 2016 3:02 15 1. Preh ad ervená LED kontrolka, po as zvarovania svieti Tla idlo: zvarovanie fólie (bez vákua) Tla idlo: stop (okamžite ukon í všetky aktívne funkcie) Tla idlo: odsávanie vzduchu (vákuum) a zvarovanie fólie zelená...
 • Page 54: Použitie Pod A Ur Enia

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 52 Montag, 19. September 2016 3:02 15 2. Použitie pod a Predvídate né použitie v rozpore s ur ením ur enia Tento prístroj používajte výlu ne na zvarova- VÝSTRAHA pred rizikom vzniku vec- nie obalov na potraviny alebo vákuovanie ných škôd! potravín a zvarovanie ich obalu.
 • Page 55 __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 53 Montag, 19. September 2016 3:02 15 Tento prístroj nie je ur ený na prevádzkovanie s externým aso- va om alebo separátnym dia kovým ovládacím systémom. ktorej napätie zodpovedá údaju na ty- NEBEZPE ENSTVO pre deti povom štítku. Zásuvka musí by aj po Obalový...
 • Page 56: Rozsah Dodávky

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 54 Montag, 19. September 2016 3:02 15 4. Rozsah dodávky Pred istením alebo uskladnením ne- chajte prístroj úplne vychladnú . 1 zvára ka fólií NEBEZPE ENSTVO v dôsledku 1 kotú hadicovej fólie nedostato nej hygieny 1 návod na použitie Aby ste si bez starostí...
 • Page 57: Výhody Vákuovaných Potravín

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 55 Montag, 19. September 2016 3:02 15 6. Výhody vákuova- 7. Príprava ných potravín Umiestnenie prístroja Trvanlivos Prístroj postavte na suchú a rovnú plochu, ktorá nie je citlivá na teplo. Vákuované potraviny vydržia ove a dlhšie erstvé. Z obalu, v ktorom sa potravina na- Požiadavky na fóliu/ chádza, sa totiž...
 • Page 58: Použitie

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 56 Montag, 19. September 2016 3:02 15 8. Použitie 8. Stla te sú asne tla idlá 8, aby sa uvo - nila aretácia veka 11. Každú aktívnu funkciu možno okamžite 9. Otvorte veko 11 a vyberte vrecko. ukon i stla ením tla idla 3 10.
 • Page 59: Istenie A Skladovanie

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 57 Montag, 19. September 2016 3:02 15 istenie a skladovanie Skladovanie VÝSTRAHA pred rizikom vzniku vec- NEBEZPE ENSTVO poranenia ných škôd! popálením/oparením! Pri skladovaní sa veko 11 nesmie are- Pred istením alebo uskladnením ne- tova , ale len vo ne uzavrie . Trvalá are- chajte prístroj úplne vychladnú...
 • Page 60: Riešenie Problémov

  • Fólia bola v mieste zva- ru vlhká alebo zne iste- ná. 12. Technické údaje Model: SFS 110 B2 Sie ové napätie: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz Trieda ochrany: II Výkon: 110 W Prestávka: min. 80 sekúnd po kaž- dom použití...
 • Page 61: Objednávka Fólií

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 59 Montag, 19. September 2016 3:02 15 13. Objednávka fólií Na vzduchotesné a vodotesné konzervovanie potravín, nepriepustné pre aromatické látky. Vhodné napr. pre zvára ku fólií SilverCrest SFS 110 A1/B1/B2. Tieto fólie sú vhodné na šetrné varenie sous-vide. 2 fóliové kotú e 3 fóliové...
 • Page 62: Záruka Spolo Nosti Hoyer Handel Gmbh

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 60 Montag, 19. September 2016 3:02 15 14. Záruka spolo nosti Záruka sa nevz ahuje na namáhané diely, ktoré sú vystavené normálne- HOYER Handel GmbH mu opotrebeniu, na poškodenia Vážená zákazní ka, vážený zákazník, krehkých dielov, napr. spína ov, ba- na tento prístroj sa vz ahuje záruka 3 roky térií, osvet ovacích prostriedkov ale- od dátumu kúpy.
 • Page 63 __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 61 Montag, 19. September 2016 3:02 15 Na stránke www.lidl-service.com si môžete stiahnu túto a mnohé al- šie príru ky, videá k výrobkom a softvér. Servisné stredisko Servis Slovensko Tel.: 0850 232001 E-Mail: hoyer@lidl.sk IAN: 281169 Dodávate Majte, prosím, na pamäti, že nasledujúca adresa nie je servisná...
 • Page 64 __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 62 Montag, 19. September 2016 3:02 15 Inhalt 1. Übersicht ..................63 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ............ 64 3. Sicherheitshinweise ............... 64 4. Lieferumfang ................. 66 5. Stromversorgung ................67 6. Vorteile von vakuumierten Lebensmitteln ........67 Haltbarkeit ..................67 Sous-Vide - schonende Kochmethode im Vakuumbeutel ......
 • Page 65: Übersicht

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 63 Montag, 19. September 2016 3:02 15 1. Übersicht rote LED, leuchtet während des Verschweißens Taste: Folie schweißen (kein Vakuum) Taste: Stopp (beendet alle aktiven Funktionen sofort) Taste: Luft absaugen (Vakuum) und Folie schweißen grüne LED, leuchtet während die Luft abgesaugt wird Anschlussleitung mit Netzstecker Öffnung für die Anschlussleitung auf der Unterseite des Gerätes Tasten zum Öffnen des Deckels (links und rechts)
 • Page 66: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 64 Montag, 19. September 2016 3:02 15 2. Bestimmungsgemä- Vorhersehbarer Missbrauch ßer Gebrauch WARNUNG vor Sachschäden! Verwenden Sie nur spezielle Kunststoff- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich folien, die für die Verwendung von zum Einschweißen oder zum Vakuumieren Folienschweißgeräten geeignet sind. und Einschweißen von Lebensmitteln.
 • Page 67 __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 65 Montag, 19. September 2016 3:02 15 Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden. Verlegen Sie die Anschlussleitung so, dass GEFAHR für Kinder niemand auf diese treten, daran hängen Verpackungsmaterial ist kein Kinder- bleiben oder darüber stolpern kann.
 • Page 68: Lieferumfang

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 66 Montag, 19. September 2016 3:02 15 Wegen möglicher Überhitzung und Stellen Sie das Gerät niemals auf heiße Brandgefahr das angeschlossene Gerät Oberflächen (z. B. Herdplatten) oder in niemals abdecken! die Nähe von Wärmequellen oder offe- Benutzen Sie das Gerät nicht in der nem Feuer.
 • Page 69: Stromversorgung

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 67 Montag, 19. September 2016 3:02 15 5. Stromversorgung Im Grunde ist Sous-Vide nichts anderes, als das langsame Garziehen von vakuumver- Schließen Sie den Netzstecker 6 nur an schweißten Lebensmitteln. eine ordnungsgemäß installierte, gut zu- Zum einen ist Sous-Vide eine sehr einfache gängliche Steckdose an, deren Spannung Methode, exzellente Resultate beim Zuberei- der Angabe auf dem Typenschild entspricht.
 • Page 70: Beutel Herstellen

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 68 Montag, 19. September 2016 3:02 15 7.3 Beutel herstellen 8.2 Beutel verschweißen Wenn Sie fertige Beutel verwenden, entfal- 1. Glätten Sie den Beutel dort, wo er ver- len die folgenden Schritte. schweißt werden soll. 2. Öffnen Sie den Deckel 11. Gegebe- 1.
 • Page 71: Beutel Vakuumieren Und Verschweißen

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 69 Montag, 19. September 2016 3:02 15 9. Reinigen und Aufbe- 8.3 Beutel vakuumieren und verschweißen wahren GEFAHR von Stromschlag GEFAHR von Verletzungen durch Feuchtigkeit! durch Verbrennen/Verbrühen! Zum Vakuumieren dürfen sich keine Lassen Sie das Gerät vollständig abküh- Flüssigkeiten im Beutel befinden.
 • Page 72: Aufbewahren

  12. Technische Daten Produkt und alle mit diesem Symbol gekenn- zeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Modell: SFS 110 B2 Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen Netzspannung: 220-240 V ~ 50/60 Hz an einer Annahmestelle für das Recycling von Schutzklasse: elektrischen und elektronischen Geräten ab-...
 • Page 73: Folien Bestellen

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 71 Montag, 19. September 2016 3:02 15 13. Folien bestellen Zur aroma-, luft- und wasserdichten Konservierung von Lebensmitteln. Passend z. B. für das SilverCrest-Folienschweißgerät SFS 110 A1/B1/B2. Diese Folien sind für schonendes Sous-vide-Garen geeignet. 2 Folienrollen 3 Folienrollen Breite: 28 cm / Länge: je 3 m...
 • Page 74: Garantie Der Hoyer Handel Gmbh

  __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 72 Montag, 19. September 2016 3:02 15 14. Garantie der Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. HOYER Handel GmbH Von der Garantie ausgeschlossen Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, sind Verschleißteile, die normaler Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Abnutzung ausgesetzt sind und Be- rantie ab Kaufdatum.
 • Page 75 __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 73 Montag, 19. September 2016 3:02 15 • Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbe- legs (Kassenbon) und der Angabe, wor- in der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift über- senden.
 • Page 76 __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 74 Montag, 19. September 2016 3:02 15...
 • Page 77 __CPE281169_Folienschweissgeraet_B4.book Seite 75 Montag, 19. September 2016 3:02 15...
 • Page 78 HOYER HANDEL GMBH Tasköprüstraße 3 22761 Hamburg Germany Status of information · Az információ kelte · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 09/2016 · Ident.-Nr.: SFS 110 B2 IAN 281169...

Table of Contents