Download  Print this page

Een Mobiele Telefoon Aansluiten; Een Audioapparaat Aansluiten; Handsfree Bellen; Gesprekken Ontvangen - Sony Bluetooth 3-299-319-12 (1) Operating Instructions Manual

Bluetooth audio system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Een mobiele telefoon aansluiten

1
Zorg dat dit apparaat en de mobiele
telefoon zijn overgeschakeld naar
Bluetooth-signaal ingeschakeld.
2
Maak verbinding met dit apparaat met
de mobiele telefoon.
"
" wordt weergegeven wanneer de
verbinding is gemaakt.
Verbinding maken met de laatste
mobiele telefoon die verbinding heeft
gemaakt met dit apparaat
1 Zorg dat dit apparaat en de mobiele telefoon
zijn overgeschakeld naar Bluetooth-signaal
ingeschakeld.
2 Druk herhaaldelijk op (SOURCE) tot "BT
PHONE" wordt weergegeven.
3 Druk op
(handsfree).
"
" knippert terwijl de verbinding wordt
gemaakt. Vervolgens blijft "
wanneer de verbinding is gemaakt.
Opmerking
Wanneer u Bluetooth-audio streamt, kunt u vanaf dit
apparaat geen verbinding maken met de mobiele
telefoon. Maak in plaats vanaf de mobiele telefoon
verbinding met het apparaat. U hoort wellicht een
geluid van de verbinding door het geluid dat wordt
afgespeeld.
Tip
Bluetooth-signaal ingeschakeld: wanneer het contact
is ingeschakeld, maakt het apparaat automatisch
opnieuw verbinding met de mobiele telefoon die het
laatst was aangesloten. De automatische verbinding is
echter ook afhankelijk van de technische gegevens
van de mobiele telefoon. Als dit apparaat niet
automatisch verbinding maakt, maakt u handmatig
verbinding.
18

Een audioapparaat aansluiten

1
2
Verbinding maken met het laatste
verbonden audioapparaat vanaf dit
apparaat
1 Zorg dat dit apparaat en het audioapparaat zijn
overgeschakeld naar Bluetooth-signaal
ingeschakeld.
2 Druk herhaaldelijk op (SOURCE) tot "BT
AUDIO" wordt weergegeven.
3 Druk op (6).
" branden

Handsfree bellen

Controleer vooraf of er verbinding is gemaakt
tussen dit apparaat en de mobiele telefoon.

Gesprekken ontvangen

Als u een gesprek ontvangt, hoort u de beltoon
via de autoluidsprekers.
1
Een gesprek beëindigen
Druk nogmaals op
Als u een binnenkomend gesprek wilt weigeren,
houdt u
Zorg dat dit apparaat en het
audioapparaat zijn overgeschakeld
naar Bluetooth-signaal ingeschakeld.
Maak verbinding vanaf dit apparaat
met het audioapparaat.
"
" wordt weergegeven wanneer de
verbinding is gemaakt.
"
" knippert terwijl de verbinding wordt
gemaakt. Vervolgens blijft "
wanneer de verbinding is gemaakt.
Druk op
(handsfree) wanneer een
gesprek wordt ontvangen met een
beltoon.
Het telefoongesprek wordt gestart.
(handsfree) of op (OFF).
(handsfree) 2 seconden ingedrukt.
" branden

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony Bluetooth 3-299-319-12 (1)

This manual is also suitable for:

Mex-bt3600u