Download  Print this page

Luisteren Naar Muziek Op Een "Walkman" (Atrac Ad-Apparaat); Bluetooth-Functie; Bluetooth-Bewerkingen; Koppelen - Sony Bluetooth 3-299-319-12 (1) Operating Instructions Manual

Bluetooth audio system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Luisteren naar muziek op een
"Walkman" (ATRAC AD-apparaat)
1
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk
op (MODE) tot de gewenste instelling
wordt weergegeven.
Het item wordt als volgt gewijzigd:
ALBUM t TRACK t GENRE t
PLAYLIST t ARTIST
Herhaaldelijk en willekeurig afspelen
1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op
(3) (REP) of (4) (SHUF) tot de gewenste
instelling wordt weergegeven.
Selecteer
TRACK
ALBUM
ARTIST
PLAYLIST
GENRE
SHUF ALBUM
SHUF ARTIST
SHUF PLAYLIST
SHUF GENRE
SHUF DEVICE
Als u wilt terugkeren naar de normale
weergavestand, selecteert u "
"SHUF OFF".
16
Actie
Track herhaaldelijk
afspelen.
Album herhaaldelijk
afspelen.
Artiest herhaaldelijk
afspelen.
Afspeellijst
herhaaldelijk afspelen.
Genre herhaaldelijk
afspelen.
Album in willekeurige
volgorde afspelen.
Artiest in willekeurige
volgorde afspelen.
Afspeellijst in
willekeurige volgorde
afspelen.
Genre in willekeurige
volgorde afspelen.
Apparaat in willekeurige
volgorde afspelen.
OFF" of

Bluetooth-functie

Bluetooth-bewerkingen

Als u de Bluetooth-functie wilt gebruiken, is de
volgende procedure vereist.

1 Koppelen

Wanneer u Bluetooth-apparaten voor het eerst
aansluit, moeten de apparaten onderling
worden geregistreerd. Dit wordt "koppelen"
genoemd. Deze registratie (koppelen) is
alleen de eerste keer vereist. Daarna
herkennen dit apparaat en de andere
apparaten elkaar automatisch. U kunt
maximaal 9 apparaten koppelen. (Afhankelijk
van het apparaat moet u wellicht voor elke
verbinding een toegangscode invoeren.)
2 Verbinding
Als u het apparaat wilt gebruiken nadat het is
gekoppeld, maakt u verbinding. U kunt soms
via koppelen automatisch verbinding maken.
3 Handsfree bellen/Muziek streamen
U kunt handsfree bellen en naar muziek
luisteren wanneer er verbinding is gemaakt.
Koppelen
Registreer ("koppel") eerst een Bluetooth-
apparaat (mobiele telefoon, enzovoort) bij dit
apparaat en andersom. U kunt maximaal 9
apparaten koppelen. Zodra de koppeling is
gemaakt, hoeft u dit niet opnieuw te doen.
1
Plaats het Bluetooth-apparaat binnen
1 m van dit apparaat.
2
Houd (BT) ingedrukt tot "
knipperen (ongeveer 5 seconden).
Het apparaat schakelt over naar de stand-
bymodus voor koppelen.
" gaat
knippert

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony Bluetooth 3-299-319-12 (1)

This manual is also suitable for:

Mex-bt3600u