Download  Print this page

Sony Bluetooth 3-299-319-12 (1) Operating Instructions Manual Page 157

Bluetooth audio system.
Hide thumbs

Advertisement

Radio-ontvangst
De zenders kunnen niet worden ontvangen.
Het geluid is gestoord.
• Sluit de bedieningskabel van de elektrische antenne
(blauw) of voedingskabel voor accessoires (rood) aan
op de voedingskabel van de auto-antenneversterker
(alleen als uw auto is uitgerust met een FM/MW/LW-
antenne in de achter- of zijruit).
• Controleer de aansluiting van de auto-antenne.
• De automatische antenne schuift niet uit.
t Controleer de aansluiting van de
antennebedieningskabel.
• Controleer de frequentie.
Er kan niet worden afgestemd op
voorkeurzenders.
• Sla de juiste frequentie op in het geheugen.
• Het ontvangstsignaal is te zwak.
Er kan niet automatisch worden afgestemd op
zenders.
• De lokale zoekfunctie is niet correct ingesteld.
t Het afstemmen wordt te vaak onderbroken:
Stel "LOCAL-ON" in (pagina 22).
t Het afstemmen stopt niet bij een zender:
Stel "MONO-ON" in (pagina 22).
• Het ontvangstsignaal is te zwak.
t Stem handmatig af.
Tijdens FM-ontvangst knippert de aanduiding
"ST".
• Stem nauwkeurig af op de frequentie.
• Het ontvangstsignaal is te zwak.
t Stel "MONO-ON" in (pagina 22).
Een stereo-uitzending van een FM-programma
wordt mono weergegeven.
Het apparaat staat in de mono-ontvangststand.
t Stel "MONO-OFF" in (pagina 22).
RDS
SEEK begint na enkele seconden weergave.
De zender is geen TP-zender of heeft een zwak
signaal.
t Schakel TA uit (pagina 13).
Geen verkeersinformatie.
• Schakel TA in (pagina 13).
• De zender is een TP-zender, maar zendt toch geen
verkeersinformatie uit.
t Stem af op een andere zender.
PTY geeft "- - - - - - - -" weer.
• De huidige zender is geen RDS-zender.
• Geen RDS-gegevens ontvangen.
• De zender geeft het programmatype niet door.
USB afspelen
U kunt geen items afspelen via een USB HUB.
Dit apparaat kan geen USB-apparaten herkennen via
een USB HUB.
Er kunnen geen items worden afgespeeld.
Een USB-apparaat functioneert niet.
t Sluit het apparaat opnieuw aan.
Het duurt langer om af te spelen op het USB-
apparaat.
Het USB-apparaat bevat bestanden met een
ingewinkkelde structuur.
U hoort een pieptoon.
Tijdens het afspelen is het USB-apparaat
losgekoppeld.
t Voordat u een USB-apparaat loskoppelt, moet u
eerst het afspelen stoppen ter bescherming van de
gegevens.
Het geluid wordt onderbroken.
Het geluid kan worden onderbroken bij een hoge
bitsnelheid van meer dan 320 kbps.
Bluetooth-functie
Het te verbinden apparaat kan dit apparaat niet
vinden.
• Voordat de koppeling wordt gemaakt, stelt u dit
apparaat in op de stand-bymodus voor koppelen.
• Als u verbinding hebt gemaakt met een Bluetooth-
apparaat, kan dit apparaat niet worden herkend vanaf
een ander apparaat. Voor herkenning op een ander
apparaat verbreekt u de huidige verbinding en zoekt u
dit apparaat vanaf het andere apparaat.
• Als u apparaten hebt gekoppeld, schakelt u de uitvoer
van het Bluetooth-signaal over naar ingeschakeld
(pagina 17).
Er kan geen verbinding worden gemaakt.
• Maak verbinding met dit apparaat vanaf een
Bluetooth-apparaat of andersom. De verbinding
wordt bediend via één kant (dit apparaat of een
Bluetooth-apparaat), maar niet via beide.
• Controleer de koppelings- en verbindingsprocedures
aan de hand van de handleiding van het andere
apparaat, enzovoort en voer de bewerking opnieuw
uit.
Het volume van het stemgeluid is te laag.
Pas het volume aan.
De persoon waarmee u belt, zegt dat het
volume te laag of te hoog is.
Pas het volume aan met de functie voor het aanpassen
van de microfoonsterkte (pagina 19).
vervolg op volgende pagina t
31

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Bluetooth 3-299-319-12 (1)

This manual is also suitable for:

Mex-bt3600u

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: