Download Print this page

Advertisement

nationale voorschriften op.
• Er moet altijd een afstand van minimaal 15 cm van
geïmplanteerde pacemakers worden aangehouden om
eventuele storingen te voorkomen. Draag een
ingeschakelde telefoon nooit in uw binnen− of borstzak.
Bij gesprekken houd u de telefoon aan het oor aan de
tegengestelde kant van de pacemaker. De telefoon moet
direct worden uitgeschakeld als u nadelige effecten
opmerkt of vermoedt.
• Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten. Als u
een gehoorapparaat draagt, moet u desondanks bij uw
arts of bij de fabrikant van het gehoorapparaat
informeren naar eventuele schade door apparaten voor
mobiele telefonie.
• Vertrouw voor de veiligheid bij noodgevallen nooit alleen
op de mobiele telefoon. Door diverse technische
oorzaken is het niet mogelijk om onder alle
omstandigheden een veilige verbinding te waarborgen.
• De toegang tot de adapter mag niet worden belemmerd
door meubels of andere voorwerpen.
Bedoeld gebruik
Deze telefoon is geschikt voor telefoneren binnen een
netwerk voor mobiele telefonie. Alle overige
toepassingen zijn niet bedoeld. Eigenmachtige
wijzigingen of ombouw zijn niet toegestaan. Maak het
apparaat in geen geval zelf open en probeer het niet zelf
te repareren.
Toepassingsgebied
• Gebruik de telefoon niet in verboden zones.
• Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische
79

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: