Download Print this page

Advertisement

Bijlage
Veiligheidsinstructies
• Voorkom rook, stof, schokken, chemicaliën, vocht, hitte
en directe zonnestraling.
• De telefoon is niet waterdicht; houd hem droog.
• Gebruik alleen originele accessoires en originele accu's.
Probeer nooit andere producten aan te sluiten.
• Als u de telefoon op andere apparaten wilt aansluiten,
leest u de gebruiksaanwijzing voor dit apparaat om
gedetailleerde veiligheidsinformatie te verkrijgen.
Probeer nooit incompatibele producten aan te sluiten.
• Reparaties aan dit apparaat mogen alleen worden
uitgevoerd door gekwalificeerd personeel van de
technische dienst.
• Bij alle apparaten voor mobiele telefonie kunnen
interferenties optreden, die de prestaties nadelig kunnen
beïnvloeden.
• Houd telefoon en accessoires buiten het bereik van
kinderen.
• De SIM−kaart kan eruit worden genomen. Voorzichtig!
Kleuters kunnen hem inslikken.
• De beltoon wordt via de luidspreker weergegeven. Neem
eerst de oproep aan en houd dan pas de telefoon aan uw
oor.
• Gebruik de telefoon tijdens het rijden met motorrijtuigen
of rijwielen alleen met goedgekeurde inrichtingen voor
handenvrij telefoneren en met houders die op de juiste
manier geplaatst zijn. Overtuig uzelf ervan dat door het
gebruik van de telefoon geen veiligheidsrelevante
functies worden gestoord. Volg altijd de wettelijke en
78

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: