Download Print this page

Advertisement

handmatig invoeren enz. Volume
instellen met *- of #-toets.
- Image viewer: voor het weergeven van
op de telefoon opgeslagen
fotobestanden.
Instellingen
1 In ruststand: Druk op Menu (M1), selecteer
Settings en druk op OK.
2 Kies uit:
- SOS Setting: instellingen voor de SOS-
functie (aan/uit, noodnummers invoeren,
SOS-sms instellen/waarschuwingssignaal
instellen).
- Call settings: instellingen voor
nummerherkenning (nummeroverdracht),
aankloppen, doorverbinden,
oproepvergrendeling, exclusielijst,
nummerherhaling, tijdsweergave van
oproep, oproepherinnering (signaal),
antwoordmodus.
- Phone settings: instellingen voor tijd en
datum, taal, preferentie invoermodus,
weergave (display).
- Profiles: instellingen voor
oproepsignalisering
(standaard/gedempt/in besprek/extern).
76

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: