Download Print this page

Advertisement

Een nummer bellen vanuit het telefoonboek
1 In ruststand: Druk op Names (M2).
2 Met de pijltoetsen de naam selecteren.
3 Druk op
Berichten
Een tekstbericht schrijven en verzenden
1 In ruststand: Druk op Menu (M1), selecteer
Messaging en druk op OK.
2 Selecteer Write message en druk op OK.
3 Tekst invoeren.
Met de *-toets symbolen weergeven en
met de pijltoetsen of met de *- en #-toets
een symbool selecteren en op OK drukken.
Met de #-knop de invoermethode wijzigen.
4 Op Options drukken, Send to selecteren,
telefoonnummer invoeren of in
telefoonboek of gesprekkenlijst selecteren
en op OK drukken.
5 Druk op Options, selecteer Send en druk op
Select.
Tekstbericht lezen
1 In ruststand: Druk op Menu (M1), selecteer
Messaging en druk op OK.
2 Selecteer Inbox en druk op OK.
3 Bericht selecteren en met Options -> View -
.
73

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: