Download  Print this page

Advertisement

Volgende talen zijn beschikbaar:
Deutsch
Português
English
Dansk
PYCCKИЙ
Norsk
Nederlands Suomi
Français
Česky
Italiano
Türkçe
Svenska
Magyar
Español
Ελληνικά
Polski
Български
4. Druk op de toets
gekozen taal is nu opgeslagen en het
apparaat is in de "waakstand".
U kunt de taalinstelling later op ieder
gewenst moment wijzigen
(zie "Instellingen via het scherm").
5. Trek het apparaat naar voren
(zie "Uittreksysteem").
6. Neem de watertank (12) naar boven toe
uit, spoel hem om en vul hem met vers,
koud water. Let op het merkteken "max".
12
7. Plaats de watertank rechtstandig en
druk hem helemaal naar onderen toe
aan.
Vul de watertank elke dag met
vers water. Om het apparaat te
kunnen gebruiken, moet de wa-
tertank steeds voldoende water
bevatten.
8. Vul het bonenreservoir (15) met koffie-
bonen (zie blz. 117 voor toebereiding met
poederkoffie).
9. Duw het apparaat terug in het inbouw-
meubel.
start stop (8); de
15
10. Druk de toets
on off (2) in, en
het logo van de firma verschijnt in het
scherm. Het apparaat warmt nu op en
spoelt; er loopt wat water uit de kof-
fietap. Op het scherm verschijnt nu het
drankkeuzemenu:
Koffie
)
11. Stel de waterhardheid in (zie "Instellin-
gen via het scherm").
Toebereiden van
dranken
Drankkeuze
In het drankkeuzemenu dat op het scherm
verschijnt na het in gebruik nemen
respectievelijk na het inschakelen en het
indrukken van de toets
u met behulp van de draaiknop
keuze maken uit dat wat op de witte
achtergrond van het scherm verschijnt:
1x
Espresso
*
)
Espresso
Koffie
Latte Macchiato
Een gelijke hoeveelheid espresso en melk-
schuim; wordt met melk aangevuld; wordt
bij voorkeur in een hoog glas geschonken
Cappuccino
1/3 espresso + 1/3 melk + 1/3 melkschuim;
wordt bij voorkeur in een kopje geschonken
Koffie + melk
1/2 koffie + 1/2 melk; wordt bij voorkeur in
een brede kop geschonken
My coffee
Melkschuim
Warme melk
Warm water
Kort spoelen melksyst.
de nl
+
1x
1x
*
)
+
+
on off (2), kunt
(4) een
+
1x  
)
+
+
115

Advertisement

Chapters

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: