Download  Print this page

Türkçe - Black & Decker VN1800 Manual

Hide thumbs

Advertisement

TÜRKÇE
Kullanım amacı
Black & Decker elektrikli süpürgeniz, kuru
maddeleri temizlemek üzere tasarlanmıştır.
Bu ürün yalnızca ev temizliğinde kullanılır.
Güvenlik talimatları
Uyarı! Şebekeyle çalışan cihazları kullanırken,
yangın tehlikesini, elektrik çarpma riskini, kişisel
yaralanmaları ve maddi zararı azaltmak için
aşağıdaki maddelerin de yer aldığı temel emniyet
önlemlerine daima uyulmalıdır.
Cihazı kullanmadan önce elinizdeki kullanım
kılavuzunu baştan sona dikkatle okuyun.
Cihazın kullanım amacı bu kılavuzda
açıklanmıştır. Cihazın bu kılavuzda
önerilenlerden başka aksesuar ve ek parçalarla
kullanılması ya da başka amaçlarla
çalıştırılması yaralanmalara yol açabilir.
İleride bakmak üzere bu kılavuzu saklayın.
Cihazın kullanılması
Güç kaynağına takmadan veya güç
kaynağından çıkarmadan önce cihazın kapalı
olduğundan emin olun.
Cihazı kullanırken her zaman dikkatli olun.
Cihazı dış mekanlarda kullanmayın.
Fişi prizden çıkarmak için asla güç kaynağı
kablosunu çekmeyin. Güç kaynağı kablosunu,
ısıdan, yağdan ve nesnelerin keskin
kenarlarından uzak tutun.
Güç kaynağı kablosu kullanım sırasında zarar
görürse, cihazı derhal güç kaynağından çıkarın.
Güç kaynağından çıkarmadan önce güç
kaynağı kablosuna dokunmayın.
Parçaları takmadan veya çıkarmadan önce ve
temizlik işleminden önce, kullanımda
olmadığında cihazı güç kaynağından çıkarın.
Diğerlerinin emniyeti
Çocukların veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin, cihazı kullanmasına izin vermeyin.
Çocukların veya hayvanların, çalışma alanı
yakınlarında bulunmasına ya da cihaza ve güç
kaynağı kablosuna dokunmasına izin vermeyin.
Cihaz çocukların yanında kullanıldığında, yakın
gözetim gereklidir.
Kullanım sonrası
Cihazı gözetim dışında bırakmadan önce ve
cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeden,
temizlemeden veya incelemeden önce, cihazı
kapatın ve fişi prizden çekin.
74
Cihaz, kullanılmadığı zaman kuru bir yerde
saklanmalıdır. Cihazlar çocukların
ulaşamayacağı yerlere kaldırılmalıdır.
İnceleme ve onarımlar
Kullanmadan önce cihazı kontrol ederek arızalı
ya da eksik parça olup olmadığına bakın.
Parçalarda kırılma, düğmelerde hasar ve
cihazın çalışmasını etkileyebilecek başka
durumlar olup olmadığını kontrol edin.
Arızalı ya da eksik parça varsa, cihazı
kullanmayın.
Hasarlı ya da eksik parçaların onarım ve
değiştirme işlemlerini yetkili serviste yaptırın.
Kullanmadan önce, güç kaynağı kablosunda
hasar, yıpranma ve aşınma belirtilerinin olup
olmadığını kontrol edin.
Güç kaynağı kablosu veya şebeke fişi hasar
görmüşse veya arızalıysa, cihazı kullanmayın.
Güç kaynağı kablosu veya şebeke fişi hasar
görmüşse veya arızalıysa, olası bir tehlikeyi
önlemek için yetkili servis tarafından tamir
edilmelidir. Güç kaynağı kablosunu kesmeyin
ve kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın.
Hiçbir parçayı yerinden çıkarmayın ve bu
kılavuzda belirtilenlerden başka parçalarla
değiştirmeyin.
Elektrik emniyeti
Bu araç çift yalıtım ile donatılmıştır,
bu nedenle topraklama kablosuna gerek
duyulmaz. Güç kaynağının, nominal
değerler levhasında belirtilen voltaja
uyup uymadığını her zaman kontrol edin.
Elektrikli süpürgeler için ek emniyet talimatları
Kullanmadan önce, her zaman filtrenin doğru
şekilde takıldığından emin olun.
Cihazı, hazne sapından tutarak taşımayın.
Cihazı sıvı maddeleri çekmek için kullanmayın.
Cihazı herhangi bir yanıcı maddeyi çekmek için
kullanmayın.
Cihazı su bulunan alanların yakınında
kullanmayın. Cihazı suya batırmayın.
Cihazın çekişini gözlerinizden ve yüzünüzden
uzak tutun.
Bu cihazı kullanırken çocukları ve hayvanları
güvenli bir mesafede tutun.
Cihazı merdivenlerde kullanırken her zaman alt
basamaktan üst basamağa doğru uygulayın ve
cihazı çalışma konumunuzun en az bir
basamak altında tutun.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker VN1800

  Related Manuals for Black & Decker VN1800

This manual is also suitable for:

Vn2000Vn2010Vn2200