Download  Print this page

Suomi; Ελληνικά - Black & Decker VN1800 Manual

Hide thumbs

Advertisement

SUOMI

Käyttötarkoitus
Black & Deckerin pölynimuri on suunniteltu kuivaan
imurointiin. Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.
Turvallisuusohjeet
Varoitus! Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava
asianmukaisia turvaohjeita, jotta tulipalojen, sähköiskujen,
henkilövahinkojen ja materiaalivaurioiden riski olisi
mahdollisimman pieni.
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
Käyttötarkoitus kuvataan ohjeissa. Muiden kuin ohjeissa
suositeltujen lisävarusteiden tai -osien käyttö sekä laitteen
käyttö muuhun kuin oppaassa suositeltuun tarkoitukseen
voi aiheuttaa henkilövahingon vaaran.
Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.
Laitteen käyttö
Varmista, että laite on sammutettu, ennen kuin kytket sen
irti verkkovirrasta tai verkkovirtaan.
Ole aina huolellinen käyttäessäsi laitetta.
Älä käytä laitetta ulkona.
Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä
johdosta. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä
reunoilta.
Jos virtajohto vahingoittuu käytön aikana, kytke se
välittömästi irti virtalähteestä. Älä kosketa johtoa ennen
kuin olet irrottanut sen virtalähteestä.
Jos et käytä laitetta, kytke se irti virtalähteestä ennen osien
asentamista tai irrottamista ja ennen puhdistusta.
Muiden turvallisuus
Älä anna lasten tai kenenkään, joka ei ole lukenut tätä
käyttöohjetta tai tutustunut laitteeseen, käyttää sitä.
Älä anna lasten tai eläinten tulla lähelle työskentelyaluetta
tai koskea laitteeseen tai sähköjohtoon. Jos laitetta
käytetään lasten läheisyydessä, on oltava tarkkaavainen.
Käytön jälkeen
Sammuta laite ja vedä pistoke irti pistorasiasta, ennen kuin
jätät sen ilman valvontaa, ja ennen sen osien vaihtamista,
puhdistamista tai tarkastamista.
Kun laitetta ei käytetä, se on säilytettävä kuivassa
paikassa. Pidä laite lasten ulottumattomissa.
Tarkastus ja korjaus
Tarkista ennen laitteen käyttöä, ettei laitteessa ole
vahingoittuneita tai viallisia osia. Tarkista osien ja
kytkimien kunto sekä muut seikat, jotka voivat vaikuttaa
laitteen toimintaan.
Älä käytä laitetta, jos jokin osa on vahingoittunut tai
viallinen.
Korjauta tai vaihdata vaurioituneet tai vialliset osat
valtuutetussa huoltoliikkeessä.
62
Tarkista ennen käyttöä, että sähköjohto ei ole vaurioitunut,
vanhentunut tai kulunut.
Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on
vahingoittunut tai viallinen.
Jos virtajohto on vaurioitunut tai viallinen, se voidaan
korjata vain valtuutetussa Black & Deckerin
huoltoliikkeessä vaaratilanteiden välttämiseksi. Älä
katkaise virtajohtoa äläkä yritä korjata sitä itse.
Älä koskaan yritä korjata tai vaihtaa muita kuin ohjeissa
erikseen määriteltyjä osia.
Sähköturvallisuus
Tämä laite on kaksoiseristetty; siksi erillistä
maadoitusta ei tarvita. Tarkista aina, että
virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua
jännitettä.
Lisäturvaohjeet pölynimureille
Varmista aina ennen käyttöä, että suodatin on oikein
paikallaan.
Älä kanna laitetta säiliön kahvasta.
Älä käytä laitetta nesteiden keräämiseen.
Älä käytä laitetta syttyvien materiaalien keräämiseen.
Älä käytä laitetta veden lähellä. Älä upota laitetta veteen.
Pidä moottorin aiheuttama ilmavirta etäällä silmistä ja
kasvoista.
Kun käytät laitetta, pidä lapset ja eläimet turvallisen
matkan päässä siitä.
Imuroi portaat aina alhaalta ylöspäin. Pidä laite ainakin
yhtä porrasta alempana kuin itse olet.
Älä käytä laitetta ilman, että putkeen on asennettu imupää
tai muu sopiva tarvike.
Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista.
Älä kosketa pyörivää harjaa. Pidä pyörivä harja pois johdon
läheisyydestä.
Älä käytä vahingoittuneita tarvikkeita.
Käytä vain Black & Deckerin tarvikkeita.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker VN1800

  Related Manuals for Black & Decker VN1800

This manual is also suitable for:

Vn2000Vn2010Vn2200