Download  Print this page

Türkçe - Black & Decker VO1700A Manual

Hide thumbs

Advertisement

TÜRKÇE
Öngörülen kullanimi
Sahip olduğunuz Black & Decker elektrikli süpürgeniz kuru
maddeleri vakumlu süpürme yapmak için tasarlanmıştır.
Bu ürün sadece ev işlerinde kullanım içindir.
Güvenlik talimatları
Uyarı! Elektrikli aletleri kullanırken yangın, elektrik çarpması,
kişisel yaralanmaların ve maddesel hasarların önüne
geçmek için, aşağıdakileri de içeren temel güvenlik
önlemlerine daima uymak gerekir.
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu
dikkatlice okuyunuz.
Bu ürünün kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda
anlatılmıştır. Bu kullanım kılavuzunda belirtilen
aksesuarların ya da yardımcı aletlerin kullanılmaması
veya aletle tavsiye edilenin dışındaki işlemlerin yapılması
yaralanma riskinin doğmasına yol açabilir.
Bu kullanım kılavuzunu gelecekteki kullanımlar için saklayın.
Cihazınızın kullanımı
Güç kaynağına bağlamadan veya bağlantıyı kesmeden
önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.
Cihazı kullanırken daima dikkatli olun.
Cihazı açık havada kullanmayınız.
Fişi prizden çekerken hiç bir zaman kablodan çekmeyin.
Elektrik kablosunu sıcaklık kaynaklarından, yağdan ve
keskin kenarlardan uzak tutun.
Elektrik kablosu kulanım sırasında zarar görürse cihazı
hemen prizden çekin. Güç kaynağıyla bağlantısını
kesmeden güç kablosuna dokunmayın.
Kullanımda olmadığında, parça takıp çıkarırken ve temizlik
öncesinde cihazı güç kaynağından çekiniz.
Diğer şahısların güvenliği
Çocukların ve bu kullanım talimatlarını bilmeyen kişilerin
cihazı kullanmasına engel olun.
Çocukların veya hayvanların çalışma alanına girmesine ve
elektrik kablosuna dokunmasına izin vermeyin.
Eğer bu cihaz çocukların bulunduğu yerin yakınlarında
kullanılacaksa yakın gözetim gereklidir.
Kullanımdan sonra
Cihazı kullanmadığınızda ve cihazın çeşitli parçalarının
değiştirilmesinden, temizliğinden veya bakımından önce
cihazı kapatınız ve fişini prizden çekiniz.
Kullanılmadığı zaman, cihaz mutlaka kuru bir yerde
saklanmalıdır. Saklanan cihazlara çocuklar erişmemelidir.
Cihazın kontrolü ve tamiri
Kullanımdan önce cihazın veya herhangi bir parçasının
arızalı olup olmadığını kontrol edin.
68
Parçaların çatlak olup olmadığının, düğmelerinin arızalı
olup olmadığının ve düzgün işlemeyi etkileyecek diğer
şartların kontrolünü yapın.
Cihazı, herhangi bir parçasının hasarlı veya kusurlu
olması durumunda kullanmayın.
Hasarlı veya kusurlu parçaların yetkili tamir servisleri
tarafından tamir edilmesini veya değiştirilmesini sağlayın.
Kullanımdan önce elektrik kablosunun arızalı veya eski
gibi görünüp görünmediğinin kontrolünü yapın.
Elektrik kablosu veya elektrik fişi arızalı ya da kusurluysa
cihazı kullanmayın.
Elektrik kablosu veya elektrik fişi arızalı ya da kusurluysa,
olası tehlikeleri engellemek için bunların değişimini yetkili
servis yapmalıdır. Elektrik kablosunu kesmeyin ve bunu
kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
Bu kullanım kılavuzunda belirtilen parçaların dışındaki hiç
bir parçayı değiştirmeye veya sökmeye çalışmayın.
Elektrik güvenliği
Bu alet ikili izolasyonludur; bu nedenle topraklı
kabloya ihtiyaç yoktur. Daima şebeke voltajının,
adaptörünüzün üstünde yazılı olan voltajla ayni
olmasına dikkat edin.
Bu alet, denetim olmadan genç veya kuvvetsiz insanların
kullanması için tasarlanmamıştır. Aletle oynamamalarını
temin etmek üzere çocuklara nezaret edilmelidir.
Besleme kordonu hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için
kordon üretici veya yetkili bir Black & Decker Servis
Merkezinde tarafından değiştirilmelidir.
Elektrikli aletler için ek güvenlik talimatları
Kullanmadan önce, filtrelerin daima doğru olarak
yerleştirildiğine emin olun. Bütün filtreler yerinde olmadan
cihazı kullanmayın.
Cihazı kap tutucudan taşımayın.
Cihazı sıvıları toplamak için kullanmayın.
Cihazı alev alabilecek malzemeleri toplamak için kullanmayın.
Cihazı suyun yakınında kullanmayın. Cihazı suya
sokmayın.
Motordan çıkan hava akımını gözlerinizden ve
yüzünüzden uzak tutun.
Bu cihazı kullanırken çocukları ve hayvanları güvenli bir
mesafede tutun.
Cihazı merdivenlerde kullanırken daima en aşağıdan
başlayın ve cihazı, bulunduğunuz konumdan en azından
bir basamak aşağıda tutun.
Cihazı kullanırken elektrik kablosunun ve hortumun
konumuna daima dikkat edin.
Cihazı, boru üzerine takılmış bir emme kafası veya uygun
bir aksesuar olmadan kullanmayın.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker VO1700A

  Related Manuals for Black & Decker VO1700A

This manual is also suitable for:

Vo1700Vo1710