Download  Print this page

Cihaz Elemanları; İşletime Alma; Kullanımı - Kärcher CV 66/2 Original Instructions Manual

Upright brush-type.
Hide thumbs

Advertisement

Cihaz elemanları
1 İtme kolu, ayarlanabilir
2 Kablo tutucu
3 Kablo tutucusu, döner
4 Saklama gözü
5 İtme kolunun kilidi
6 Filtre odası kapağı
7 Emme hortumu bağlantısı (isteğe bağlı
emme seti için)
8 Fırça tahriki sigortası
9 Emme türbini sigortası
10 Filtre torbası dolu göstergesi
11 Cihaz şalteri
A Cihaz şalteri KAPALI konum
B Cihaz şalteri AÇIK konum
Renk kodu
Temizlik prosesinin kullanım elemanları
sarıdır.
Bakım ve servis kullanım elemanları
açık gridir.
76
İşletime alma
Filtre torbasının yerleştirilmesi
 Filtre odasının kapağını açın.
 Filtre torbasını bağlantı ağzının deliği ile
birlikte sepetin içine itin.
 Filtre torbasının deliğini bağlantı ağzı
üzerinden itin.
 Filtre odasının kapağını kapatın.
Kablonun saklanması ve çıkartılma-
 Cihazın elektrik kablosunu üç kablo tu-
tucusuna sarın.
 Döner kablo tutucusunu döndürerek
komple elektrik kablosunu çıkartın.
Sürgü demirinin ayarlanması
 İtme kolunun kilidini dışarı çevirin, iste-
diğiniz itme kolu yüksekliğini ayarlayın
ve kilidi tekrar kapatın.
– 2
TR
Kullanımı

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher CV 66/2

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: