Download  Print this page

Cihaz Elemanları; İşletime Alma; Kullanımı - Kärcher NT 20/1 Me Classic Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Cihaz elemanları
1 Sabitleme klipsi
2 Kartuş Filtre
3 Şamandıra
4 Emme başlığı
5 Manifoldlu süpürme hortumu
6 Manifold için kablo kancası/geçme yuva
7 Hortum/kablo tutucusu
8 Taşıma kolu
9 Süpürge kafasının kilidi
10 Zbiornik na zanieczyszczenia
11 Yönlendirme makarası
12 Şasi
13 Taban memesi
14 Emme ağzı
15 Ana şalter
16 Vakum borusu
17 Tutucu (dar)
18 Tutucu (geniş)
19 Elektrik kablosu
20 Tip levhası
İşletime alma
DIKKAT
Süpürme sırasında, kartuşlu filtre her za-
man yerleştirilmiş olmalıdır.
Kuru emme
– İnce tozun emilmesi sırasında, ek ola-
rak bir kağıt filtre torbası kullanılabilir.
– Sulu süpürmeden kuru süpürmeye ge-
çilmesi durumunda, ıslak kartuşlu filtre
önce kurutulmalı veya kuru bir kartuşlu
filtreyle değiştirilmelidir.
Kağıt filtre torbasının takılması
Şekil
 Emme kafasının kilidini açın ve kafayı
çıkartın.
 Kağıt filtre torbasını takın.
 Emme kafasını yerleştirin ve kilitleyin.
66
Lastik dudakların takılması
Şekil
 Fırça şeridini sökün.
 Lastik dudakları takın.
Not: Lastik dudakların şekil verilmiş tarafı
dışarıyı göstermelidir.
Kağıt filtre poşetinin çıkartılması
– Islak kirin emilmesi sırasında, kağıt filtre
torbası her zaman çıkartılmalıdır.
 Şebeke fişini takın.
 Cihazı ana şalterden açın.
Temizleme modu
 Temizliği yapın.
Toz haznesinin boşaltılması
– Süpürme kanalı bir şamandırayla dona-
tılmıştır.
– Depo içinde izin verilen maksimum pis
su seviyesine ulaşılması durumunda,
emme akımı kesilir.
 Cihazı ana şalterden kapatın.
 Emme kafasının kilidini açın ve kafayı
çıkartın.
 Çöp deposunu boşaltın.
Cihazın kapatılması
 Cihazı ana şalterden kapatın.
 Şebeke fişini prizden çekiniz.
Her çalışmadan sonra
 Çöp deposunu boşaltın.
 Cihazın dışını ve içini tozunu alarak ve
silerek nemli bir bezle temizleyin.
– 2
TR
Islak temizlik
Kullanımı
Cihazı açın

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Nt 30/1 me classicNt 38/1 me classic

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: