Download  Print this page

Cihaz Elemanları; İşletime Alma - Kärcher NT 65/2 Ap Operating Instruction

Hide thumbs

Advertisement

Cihaz elemanları
1 Elektrotlar
2 Emme hortumu
3 İtme yayı
4 Süpürge kafasının kilidi
5 Tekerlek
6 Zbiornik na zanieczyszczenia
7 Emme başlığı
8 Yönlendirme makarası
9 Emme ağzı
10 Manevra tekerleği kolu
(sadece NT 65/2)
11 Taban memesi
12 Vakum borusu
13 Ana şalter
14 Taşıma kolu
15 Filtre kapağı
16 Filtre temizleme tuşu
17 Hortum desteği
18 Manifold
19 Tahliye hortumu
20 Taban memesi gözü
21 Süpürme boruları tutucusu
22 Elektrik kablosu
23 Derz memesi tutucusu
24 Kablo tutucu
25 Tip levhası
26 Filtre temizliği
27 Yatık filtre
28 Devrilir şasi
(sadece NT 75/2)
29 Deponun tutamağı
(sadece NT 75/2)
Renk kodu
Temizlik prosesinin kullanım elemanları
sarıdır.
Bakım ve servis kullanım elemanları
açık gridir.
İşletime alma
Dikkat
Emme sırasında yassı katlama filtresi ke-
sinlikle çıkartılmamalıdır.
İnce tozun emilmesi sırasında, ek ola-
rak bir kağıt filtre torbası, elyaf filtre tor-
bası (özel aksesuar) ya da bir diyafram
filtresi (özel aksesuar) kullanılabilir.
Kağıt filtre torbası/kumaş filtre torbası-
nın takılması
Şekil
 Emme kafasının kilidini açın ve kafayı
çıkartın.
 Kağıt filtre torbası, elyaf filtre torbası
(özel aksesuar) ya da diyafram filtresini
(özel aksesuar) takın.
 Emme kafasını yerleştirin ve kilitleyin.
Lastik dudakların takılması
Şekil
 Fırça şeridini sökün.
 Lastik dudakları takın.
Not: Lastik dudakların şekil verilmiş tarafı
dışarıyı göstermelidir.
Kağıt filtre torbası/kumaş filtre torbası-
nın çıkartılması
Islak kirin emilmesi sırasında kağıt filtre
torbası, elyaf filtre torbası (özel aksesu-
ar) ya da diyafram filtresi (özel aksesu-
ar) her zaman çıkartılmalıdır.
Özel bir filtre torbasının (ıslak) kullanıl-
ması önerilmektedir (Bkz. Filtre sistem-
leri).
Pis suyun boşaltılması
Dikkat
Yerel atık su işleme talimatlarına uyun.
Metal hazneli cihaz:
Şekil
Plastik hazneli cihaz:
Şekil
 Pis suyu, tahliye hortumuyla boşaltın.
– 2
TR
Kuru emme
Islak temizlik
81

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher NT 65/2 Ap

This manual is also suitable for:

Nt 75/2 ap me tc

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: