Download Print this page

Kärcher NT 72/2 Eco Tc Operating Instructions Manual page 9

Hide thumbs

Advertisement

Gebruiksaanwijzing
Power Filter Clean deactiveren
Stand schuif (1) - boven.
Aanwijzing:
Bij het zuigen met het bekledings-
of voegenmondstuk of als
overwegend water opgezogen
wordt.
NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc
Natzuigen
! Papieren filterzak verwijderen
! Stekker in contact steken
! Power Filter Clean deactiveren
! Apparaat inschakelen en in
gebruik nemen
Power Filter Clean deactiveren
Stand schuif (1) - boven.
Aanwijzing:
— Bij het zuigen met het
bekledings- of
voegenmondstuk c.q. als
overwegend water uit een
container wordt opgezogen
wordt aangeraden de functie -
Power Filter Clean – uit te
schakelen.
Bij het bereiken van de maximale
vloeistofstand schakelt het
apparaat automatisch uit.
! Apparaat uitschakelen en
reservoir leeg maken.
Door het uitschakelen wordt de
automatische uitschakeling
teruggezet.
! Na het natzuigen
vlakvouwfilter, elektroden en
reservoir reinigen en droog
maken.
Nederlands
Vuil water aftappen
NT 72/2 Eco Tc
! Tap het vuile water via de
aftapslang af
NT 65/2 Eco Tc
! Tap het vuile water via de
aftapslang af
33

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Nt 65/2 eco tc