Download Print this page

Kärcher NT 72/2 Eco Tc Operating Instructions Manual page 7

Hide thumbs

Advertisement

Gebruiksaanwijzing
Belangrijke aanwijzingen
Lees voordat u het apparaat in
gebruik neemt de informatie in de
handleiding zorgvuldig do.
Bij transportschade direct
handelaar informeren.
Milieubescherming
Stoffen zoals brandstof, olie,
reinigingsmiddelen en
verontreinigd onderhoudsmateriaal
bij een daarvoor bestemd
verzamelpunt inleveren.
Verpakkingsmateriaal, metaal en
kunststoftanks naar een
recyclingpunt brengen.
NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc
Weggooien van
afgedankte apparaten
Informatie over het op de juiste
manier weggooien krijgt u bij uw
Kärcher-vakhandel.
Beoogd gebruik
— Deze stofzuiger is een
reinigingsappraat voor
professioneel gebruik.
— Het apparaat is alleen voor
natte en droge reiniging
bestemd van bodem- en
wandoppervlakken in woon-,
kantoor- en industrieel bereik,
rekening houdend met de
handleiding.
— De omgevingtemperatuur mag
bij gebruik van het apparaat
niet de 40 °C overschrijden.
— Het apparaat mag met nuttige
lading maximaal 100 kg wegen.
Antistatische uitvoering
NT 72/2 Eco Tc
— De NT 72/2 Eco Tc is op het
apparaat tot de
zuigslangaansluitstukken
geaard
— Elektrostatische ladingen bij het
droogzuigen (met optionele
elektrisch leidende zuigslang)
worden afgeleid
Nederlands
Droogzuigen
Attentie!
Bij het zuigen mag nooit het
vlakvouwfilter verwijderd worden.
Bij het opzuigen van fijn stof kan
bovendien een papieren filterzak
of een membraanfilter (extra
toebehoren) gebruikt worden.
31

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Nt 65/2 eco tc