Download Print this page

Kärcher NT 72/2 Eco Tc Operating Instructions Manual page 10

Hide thumbs

Advertisement

Gebruiksaanwijzing
Container helemaal
leegmaken
! Vastzetrem vergrendelen
! Container aan de handgreep
vasthouden en door op te tillen
omkiepen
! Container helemaal leegmaken
NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc
Attentie!
— Bij het zuigen mag nooit het
vlakvouwfilter verwijderd
worden.
— Bij het opzuigen van nat vuil
moeten altijd de papieren
filterzak c.q. het
membraanfilter (extra
toebehoren) weggehaald
worden. Aanbevolen wordt een
speciale filterzak (nat) te
gebruiken (zie filtersystemen).
— Bij niet geleidende vloeistoffen
(bijv. booremulsie, olie en
vetten) wordt het apparaat bij
volle container niet
uitgeschakeld. De vulstand
moet steeds gecontroleerd en
het reservoir tijdig geleegd
worden.
— Indien gewenst kan het
apparaat door de klantendienst
met een uitschakeling voor niet
geleidende vloeistoffen
uitgerust worden.
Bodemsproeier met extra
functie
(alleen NT 72/2 Eco Tc)
! Instelschroef naar rechts
draaien
— Hoge stand van de
bodemsproeier
! Instelschroef naar links draaien
— Lage stand van de
bodemsproeier
Nederlands
Onderhoud
Gevaar!
Bij werkzaamheden aan de zuiger
altijd eerst de netstekker uit het
stopcontact trekken.
Vlakvouwfilter c.q. filter
afgewerkte lucht vervangen
! Filterafdekking openen (1)
! Vlakvouwfilter (2) c.q.
filter afgewerkte lucht(3)
vervangen
! Filterafdekking sluiten, moet
hoorbaar vastklikken
34

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Nt 65/2 eco tc