Download Print this page

Elektroden Reinigen - Kärcher NT 72/2 Eco Tc Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Gebruiksaanwijzing

Elektroden reinigen

! Zuigkop ontgrendelen en er
afhalen
! Elektroden reinigen
! Zuigkop erop zetten en
vergrendelen
NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc
Storingsaanwijzingen
Zuigturbine start niet
! Kabel, stekker, zekering en
contactdoos controleren.
! Apparaat inschakelen.
Zuigturbine wordt uitgeschakeld
! Reservoir leegmaken.
Zuigturbine start na het
leegmaken van de container niet
opnieuw
! Apparaat uitschakelen en 5 s
wachten, na 5 s weer
inschakelen.
! Elektroden en ruimte tussen de
elektroden reinigen.
Zuigkracht wordt minder
! Verstoppingen uit
zuigmondstuk, zuigbuis,
handgreep Power Filter Clean,
zuigslang of vlakvouwfilter
verwijderen.
! Papieren filterzak vervangen.
! Filterreiniging: Power Filter
Clean op de handgreep
meerdere keren gebruiken.
! Filterafdekking correct laten
vastklikken.
! Vlakvouwfilter vervangen.
! Aftapslang (voor zover
voorhanden) op lekken
controleren.
Er ontsnapt stop bij het zuigen
! Correcte inbouwplaats van het
vlakvouwfilter controleren.
! Vlakvouwfilter vervangen.
Automatische uitschakeling
(natzuigen) start niet
! Elektroden en ruimte tussen de
elektroden reinigen.
! Vulstand bij elektrisch niet
geleidende vloeistof steeds
controleren.
Nederlands
Power Filter Clean schakelt
steeds
! Vastgezogen zuigmondstuk
c.q. slangeinde losmaken.
! Continue zuigen uit
vloeistofcontainer beëindigen
c.q. functie - Power Filter Clean
- (zie hoofdstuk Natzuigen)
uitschakelen.
! Verstoppingen uit
zuigmondstuk, zuigbuis,
handgreep Power Filter Clean,
zuigslang of vlakvouwfilter
verwijderen.
! Vlakvouwfilter vervangen.
35

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Nt 65/2 eco tc