Download Print this page

Kärcher NT 72/2 Eco Tc Operating Instructions Manual page 8

Hide thumbs

Advertisement

Gebruiksaanwijzing
Inbouw papieren filterzak
! Zuigkop ontgrendelen en er
afhalen
! Papieren filterzak er opzetten
NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc
! Zuigkop erop zetten en
vergrendelen
! Stekker in contact steken
! Apparaat inschakelen en in
gebruik nemen
Filterreiniging
Power Filter Clean
Uw zuiger beschikt over een
moderne filterreiniging - in het
bijzonder werkzaam bij fijn stof.
Nederlands
Als u de toets op de handgreep
ca. 5 tot 10 seconden ingedrukt
houdt, wordt door een luchtstoot
automatisch het vlakvouwfilter
schoongemaakt (pulserend geluid)
Daartoe moet Power Filter Clean
tevoren geactiveerd worden.
Power Filter Clean activeren
Stand schuif (1) - onder
Aanwijzing:
Door de toets op de handgreep
om de 5 tot 10 minuten te
gebruiken wordt de standtijd van
het filter verhoogd.
32

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Nt 65/2 eco tc