Download Print this page

AEG FOEN HT 5608 Instruction Manual page 8

Hide thumbs

Advertisement

Nederlands
8
Ingebruikname
Rol de voedingskabel helemaal af.
Elektrische aansluiting
• Controleer, voordat u de steker in de contactdoos steekt,
of de netspanning die u gebruikt, overeenkomt met die
van het apparaat. Daartoe verwijzen wij naar het type-
plaatje.
• Verbind het apparaat met een correct geïnstalleerd
stopcontact.
Gebruik
Schuif de schakelaar op het handvat naar de gewenste
warmte- / blaasinstelling:
Positie : uit
Positie I:
lichte luchtstroom en gemiddelde temperatuur
Positie II:
sterke luchtstroom en hoge temperatuur
Uitschakelen
Schuif de schakelaar na gebruik naar " " en maak de hoofd-
stekker los.
OPMERKING:
De muurklem heeft een contactschakelaar. Als u het ap-
paraat ophangt terwijl het nog aanstaat, dan wordt het
automatisch uitgeschakeld.
Bewaren
• Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt! Leg
hiervoor het apparaat op de zijkant neer.
• U kunt het ook ophangen op de eerder gemonteerde
muurklem.
Netkabel
• Als het apparaat op de zijkant ligt, rol dan eenvoudigweg
het snoer losjes op.
• Bind de kabel niet te vast om het apparaat, dit kan na
langere tijd tot een kabelbreuk leiden.
• Controleer de netkabel regelmatig op schade.
Onderhoud en zorg
WAARSCHUWING:
• Voordat u het apparaat reinigt, trekt u altijd eerst de
stekker uit het stopcontact.
• Dompel het apparaat voor de reiniging niet onder wa-
ter. Dit zou tot een elektrische schok of brand kunnen
leiden.
LET OP:
• Gebruik géén draadborstel of andere schurende voor-
werpen.
• Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmidde-
len.
Reinig het huis met een zachte, droge doek zonder reini-
gingsmiddel.
Luchtinlaatrooster
LET OP:
Reinig a.u.b. het rooster aan de luchtinlaatzijde van de
haardroger regelmatig om te hoge temperaturen op grond
van hittestuwing te vermijden.
• Verwijder de verontreinigingen.
• Gebruik hiervoor eventueel een fijne borstel.
Technische gegevens
Model: ...................................................................................HT 5608
Spanningstoevoer: ....................................................230 V~; 50 Hz
Opgenomen vermogen: .................................................... 1200 W
Beschermingsklasse:........................................................................II
Nettogewicht: ........................................................................0,35 kg
Technische wijzigingen voorbehouden!
Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toe-
passing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromag-
netische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is
geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische
voorschriften.
Verwijdering
Betekenis van het symbool "vuilnisemmer"
Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het
huisafval.
Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik
van de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de
elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt.
Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die
een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezond-
heid kunnen hebben.
Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de
recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektroni-
sche en elektrische apparaten.
Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten
kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeentead-
ministratie.

Advertisement

loading