Download Print this page

AEG FOEN HT 5608 Instruction Manual page 27

Hide thumbs

Advertisement

Üzembe helyezés
Teljesen tekerje szét a tápkábelt.
Elektromos csatlakoztatás
• Mielőtt a csatlakozó dugót bedugná a konnektorba,
ellenőrizze, hogy egyezik-e a használni kívánt hálózati
feszültség a készülékével! Az adatokat megtalálja a típus-
címkén.
• Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelően felszerelt
aljzathoz.
Használat
Kapcsolja a választókapcsolót a fogantyún a kívánt hőmérsék-
let/légfúvás beállításra:
: állás
kikapcsolva
I: állás
enyhe légáram és közepes hőmérséklet
II: állás
erős légáram és magas hőmérséklet
Kikapcsolás
A használat végén állítsa a kapcsolót „ " állásba, majd húzza
ki a tápcsatlakozót.
MEGJEGYZÉS:
A fali keret érintőkapcsolóval van ellátva. Ha bekapcsolva
akasztja fel a készüléket, az automatikusan kikapcsol.
Tárolás
• Mielőtt elrakná, hagyja lehqlni! Ehhez fektesse az oldalára
a készüléket.
• De felakaszthatja a korábban felszerelt keretre is.
Hálózati vezeték
• Amikor az oldalára fekteti a készüléket, csak lazán tekerje
fel a tápkábelt.
• Ne kösse szorosan a készülék köré, ez idővel a vezeték
töréséhez vezethet.
• Rendszeresen ellenőrizze a vezetéket, hogy nincs-e meg-
sérülve.
Karbantartás és ápolás
FIGYELMEZTETÉS:
• Minden tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót a konnek-
torból.
• A készüléket semmiképpen ne merítse vízbe tisztítás
közben. Ez elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.
VIGYÁZAT:
• Ne használjon drótkefét vagy más súroló hatású tárgyat.
• Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
A készülékházat puha, száraz kendővel tisztítsuk - tisztítószer
hozzáadása nélkül.
Légbeszívó rács
VIGYÁZAT:
Rendszeres tisztogassa a hajszárító légbeszívó oldalán lévő
rácsot, hogy megerőzze a megrekedt hő miatti túlhevülést!
• Távolítsa el a benne lévő szennyeződéseket!
• Használjon hozzá esetleg finom kefét!
Műszaki adatok
Modell: ..................................................................................HT 5608
Feszültségellátás: ......................................................230 V~; 50 Hz
Teljesítményfelvétel:............................................................. 1200 W
Védelmi osztály: ................................................................................II
Nettó súly: ...............................................................................0,35 kg
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.
Ezt a készüléket az Európa Tanács minden vonatkozó aktuális
irányelve szerint (pl. elektromágnesesség-elviselő képesség
vagy kisfeszültség-elviselő képesség) ellenőriztük, és a leg-
újabb biztonságtechnikai előírások szerint készült.
Hulladékkezelés
A „kuka" piktogram jelentése
Kímélje környezetünket, az elektromos készülékek nem a ház-
tartási szemétbe valók!
Használja az elektromos készülékek ártalmatlanítására kijelölt
gyűjtőhelyeket, ott adja le azokat az elektromos készülékeit,
amelyeket többé már nem kíván használni!
Ezzel segítséget nyújt ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek
azok a hatások, amelyeket a helytelen „szemétre dobás"
gyakorolhat a környezetre és az emberi egészségre.
Ezzel hozzájárul az újrahasznosításhoz, a recyclinghoz és a
kiöregedett elektromos és elektronikus készülékek értékesíté-
sének egyéb formáihoz.
Az önkormányzatoknál vagy a polgármesteri hivatalokban
tájékoztatást kaphat arról, hogy hova viheti a kiselejtezett
készülékeket.
Magyarul
27

Advertisement

loading