Download Print this page

AEG FOEN HT 5608 Instruction Manual page 29

Hide thumbs

Advertisement

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.:
• Діти від 8 років, особи з фізичними, сенсорними чи розу-
мовими вадами або особи, яким бракує досвіду і знань, за
умови що вони отримали вказівки як використовувати при-
стрій безпечно і розумію небезпеку, пов'язану з ним.
• Діти не повинні бавитися пристроєм.
• Діти не повинні чистити і обслуговувати пристрій, якщо за
ними не ведеться нагляд.
• Сопло приладу під час праці сильно нагрівається!
• Якщо виріб використовується у ванній кімнаті, після вико-
ристання від'єднайте його від живлення, оскільки його роз-
ташування поблизу води є небезпечним. Це правило також
застосовується і тоді, коли виріб вимкнений.
• Слідіть за тим, щоб решітка всмоктувального отвору не
була засмічувана ворсинками або волоссям. Небезпека по-
жежі!
• В якості додаткової міри захисту від удару електрострумом
рекомендується обладнати електричну проводку ванної кім-
нати пристроєм для токового захисту (FI/RCD), що реагує на
витік струму більш ніж 30 mA. З цим питанням зверніться,
будь ласка, до електрику, що має відповідний дозвіл.
Комплект поставки
1 Сушка для волосся
1 Настінний кронштейн
2 Гвинти
2 Втулки
1 Шайба
Настінний кронштейн
Настінний кронштейн призначений для монтування ви-
робу на стіні. Перевірте, чи поставлено всі елементи.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Упевніться, що у стіні в місці кріплення кронштейна
немає електричних кабелів і водяних труб.
• Виміряйте відстань між двома отворами на кронш-
тейні і просвердліть два отвори у стіні на такій самій
відстані один від одного.
• Встановіть втулки у стіну.
• Закріпіть кронштейн гвинтами. Шайба призначена
для верхнього гвинта.
• Встановіть сушку для волосся на кронштейн. Сушка
має клацнути на місці.
• Щоб зняти сушку, одночасно натисніть двома пальця-
ми кнопки з боків кронштейна.
Українська
29

Advertisement

loading