Download Print this page

AEG FOEN HT 5608 Instruction Manual page 26

Hide thumbs

Advertisement

Magyarul
26
FIGYELMEZTETÉS:
• A készüléket csak 8 évesnél idősebb gyerekek használhatják,
csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességekkel rendel-
kező vagy a kellő tapasztalatokkal és ismeretekkel nem ren-
delkező személyek pedig csak felügyelet alatt vagy akkor, ha
megtanították őket a készülék használatára és tisztában vannak
a veszélyekkel.
• A gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
• A tisztítást és felhasználói karbantartást gyerekek kizárólag
felügyelet alatt végezhetik.
• A fúvókák működés közben átforrósodnak.
• A hajszárítót fürdőszobában történő használatkor a használat
után húzza ki a hálózatból, mert a víz közelsége veszélyt jelent.
Akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.
• Ügyeljen arra, hogy a beszívórácsban le legyen szösz vagy haj.
Égésveszély!
• Kiegészítő biztonsági intézkedésként a fürdőszobai áramkörbe
ajánlatos beszereltetni egy kóboráram-védőberendezést (FI/
RCD), amely már 30 mA erősségű áram hatására működésbe
lép. Kérje ki egy megfelelő képzettségű villanyszerelő tanácsát!
A csomag tartalma
1 Hajszárító
1 Fali keret
2 Csavar
2 Tipli
1 Alátétkarika
Fali keret
A keret a falra szerelésre szolgál. Ellenőrizze, hogy minden
alkatrésze a dobozban van.
FIGYELMEZTETÉS:
Ügyeljen arra, hogy ne legyenek elektromos vezetékek
vagy vízcsövek a fal azon pontján, ahová a keretet fel sze-
retné szerelni.
• Mérje meg a keret két furata közötti távolságot, és ilyen
távolságban fúrjon két lyukat a falba.
• Helyezze be a tipliket a falba.
• A csavarokkal rögzítse a keretet. Az alátétkarika a felső
csavarhoz való.
• Helyezze a hajszárítót a fali keretre. A hajszárítónak a
helyére kell kattannia.
• A hajszárító eltávolításához nyomja meg egyszerre a két
ujjával a keret oldalsó gombjait.

Advertisement

loading