Download Print this page

AEG FOEN HT 5608 Instruction Manual page 30

Hide thumbs

Advertisement

Українська
30
Ввід в експлуатацію
Повністю розмотайте кабель живлення.
Підключення до електромережі
• Перед тим як вставити вилку в розетку, переконайте-
ся в тому, чи відповідає напруга в мережі тій напрузі,
що потрібка для праці приладу. Інформацію для цього
Ви знайдете на типовій табличці приладу.
• Під'єднуйте прилад до заземленої розетки, встанов-
леної належним чином.
Використання приладу
Переведіть перемикач на ручці у потрібне положення
нагрівання/вентилятора:
Позиція : прилад вимкнений
Позиція I: помірний потік повітря середньої температури
Позиція II: сильний потік повітря високої температури
Виключення приладу
Після використання переведіть перемикач у положення
" " та від'єднайте прилад від мережі.
ПРИМІТКА.
Настінний кронштейн обладнано контактним переми-
качем. Якщо повісити виріб увімкненим, він вимкнеться
автоматично.
Зберігання приладу
• Перед тим як покласти прилад на місце зберігання
дайте йому охолонути! Для цього покладіть виріб на
бік.
• Також його можна підвісити на змонтований раніше
кронштейн.
Кабель мережі
• Коли кладете виріб на бік, просто довільно згорніть
кабель живлення у клубок.
• Не закручуйте кабель з натягом навкруг приладу, тому
що це протягом часу може призвести до пошкоджен-
ню кабелю.
• Регулярно перевіряйте кабель на наявність пошко-
джень.
Обслуговування та догляд
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
• Перед очищенням завжди витаскуйте вилку з роз-
етки електромережі.
• Забороняється опускати прилад для очищення в
воду. Це може стати причиною електричного струму
або пожежі.
УВАГА.
• Не використовуйте дротяні щітки або інші предмети,
що дряпають.
• Не використовуйте сильнодіючі або абразивні засо-
би очищення.
Корпус слід очищувати м'якою, сухою тканиною без до-
даткових засобів.
Вентиляційна решітка
УВАГА.
Будь ласка, регулярно прочищайте отвори вентиляцій-
ної решітки для всмоктування повітря, щоб уникнути
перегрів приладу внаслідок утворення теплової пробки.
• Видаліть сміття, якщо вони там є.
• Для цього можна використовувати м'який пензлик.
Технічні параметри
Модель: .........................................................................HT 5608
Подання живлення: ...........................................230 В~; 50 Гц
Споживання потужності: .............................................1200 Вт
Ггрупа електробезпечності: ....................................................II
Вага нетто: ...................................................................... 0,35 кг
Залишаємо за собою право на технічні зміни!
Цей прилад було перевірено згідно всіх відповідних, акту-
альних директив СЕ, наприклад щодо електромагнітної
сумісності та низьковольтної директиви, та збудовано з а
новітніми положеннями техніки безпеки.

Advertisement

loading