Download Print this page

AEG FOEN HT 5608 Instruction Manual page 7

Hide thumbs

Advertisement

WAARSCHUWING:
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
jonger dan 8 jaar of personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring
of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben
ontvangen met betrekking tot gebruik van het apparaat door
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.
• Reinigen en gebruiksonderhoud mag niet door kinderen
gedaan worden tenzij onder toezicht.
• De accessoires worden tijdens het gebruik heet!
• Als het haardroger in de badkamer wordt gebruikt, dient u het
apparaat na gebruik uit het stopcontact te verwijderen, daar
het water een gevaar vormt. Dit geldt ook voor een uitgescha-
keld apparaat.
• Let op dat het aanzuigrooster vrij van pluizen en haren blijft.
Brandgevaar!
• Als extra bescherming adviseren wij, een foutstroombeveiliging
(FI/RCD) met een voorgeschreven meetstroom van niet meer
dan 30 mA in de badkamerstroomkring te installeren. Vraag
daarover advies bij een geautoriseerde elektrainstallateur.
Meegeleverde Onderdelen
1 Haardroger
1 Muurklem
2 Schroeven
2 Pluggen
1 Ring
Muurklem
Deze klem dient aan de muur te worden gemonteerd. Con-
troleer of alle onderdelen in de doos zitten.
WAARSCHUWING:
Zorg ervoor dat zich geen elektrische kabels of waterbui-
zen bevinden in de muur, op de plaats waar u de klem wilt
bevestigen.
• Meet de afstand tussen de twee gaten in de klem en
boor twee gaten op deze afstand in de muur.
• Steek de pluggen in de gaten in de muur.
• Monteer de klem met de schroeven. De ring is voor de
bovenste schroef.
• Hang de haardroger in de muurklem. De droger moet
op zijn plaats klikken.
• Om de haardroger uit te nemen drukt u tegelijkertijd met
beide vingers op de knoppen aan de zijkant van de klem.
Nederlands
7

Advertisement

loading