Download Print this page

Інструкція З Експлуатації - AEG FOEN HT 5608 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Українська
28
Інструкція з експлуатації
Дякуємо, що вибрали наш виріб. Сподіваємось, що ви
будете задоволені його можливостями.
Символи в цій інструкції з експлуатації
Важливі вказівки для Вашої безпеки спеціально відмічені.
Для запобігання нещасних випадків та пошкоджень при-
ладу обов'язково притримуйтесь цих вказівок.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Попереджує про загрози для Вашого здоров'я та вказує
на можливі ризики травм.
УВАГА.
Вказує на можливі загрози для приладу або інших пред-
метів.
ПРИМІТКА.
Виділяє підказки та інформацію для Вас.
Загальні вказівки щодо безпеки
Перед прийняттям в експлуатацію цього приладу дуже
уважно читайте інструкцію з експлуатації та зберігайте її
разом з гарантійним талоном, касовим чеком та, по мірі
можливості, з картонною коробкою і внутрішньою упаков-
кою. У разі, що прилад буде передано третім особам, слід
передавати його разом з цією інструкцією з експлуатації.
• Використайте прилад виключно в приватних цілях та
за передбаченим призначенням. Прилад не призна-
чено для промислового використання.
Спеціальна інструкція з безпеки для цього приладу
Символи на виробі
На виробі Ви знайдете символи з попередженнями і
інформацією:
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЕЛЕКТРИЧНИЙ УДАР!
Забороняється використовувати цей прилад поблизу від ванн,
раковин та інших ємностей, що містять воду.
Не використовуйте його на вулиці. Оберігайте його
від спеки, прямого сонячного опромінювання, вологи
(в жодному разі не опускайте у рідину) та гострих
кутів. Не користуйтеся приладом з вологими руками.
Якщо прилад зволожився або змокрів, невідкладно
витягніть штепсельну вилку.
• Вимкніть прилад та обов'язково витягніть вилку
з штепсельної розетки (тягніть за штекер, не за
кабель), коли не користуєтесь приладом, або монтує-
те комплектуючі деталі, або під час чищення або при
дефектах.
• Не експлуатуйте прилад без огляду. Обовязково
вимкніть прилад, коли ви покидаєте приміщення. Ви-
тягніть штепсельну вилку з штепсельної розетки.
• Прилад та кабель живлення слід регулярно обстежити
на ознаки пошкоджень. При виявленні пошкоджень
приладом заборонено користуватись.
• Не ремонтуйте прилад самі, але зверніться до авто-
ризованого фахівця. Для запобігання загрозі пошко-
джений кабель живлення слід замінити на еквівалент-
ний виключно виробником, або нашою сервісною
службою або іншою кваліфікованою особою.
• Користуйтеся виключно оригінальними комплекту-
вальними деталями.
• Для безпеки своїх дітей не залишайте доступними
пакувальні матеріали (пластикові пакети, картонні
коробки, пенопласт тощо).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не дозволяйте малим дітям гратись із пливкою.
Існує загроза задухи!
• Зверніть увагу на наступні "Спеціальні вказівки щодо
безпеки" .

Advertisement

loading