Download Print this page
Makita DDF481 Instruction Manual
Makita DDF481 Instruction Manual

Makita DDF481 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for DDF481:

Advertisement

Cordless Driver Drill
GB
UA
Akum. wiertarko-wkr tarka
PL
Ma in de g urit i în urubat cu acumulator MANUAL DE INSTRUC IUNI
RO
Akku-Bohrschrauber
DE
Akkumulátoros fúró-csavarbehajtó HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
HU
ahký v tací skrutkova
SK
Akumulátorový vrtací šroubovák
CZ
DDF481
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBS UGI
BEDIENUNGSANLEITUNG
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

loading

Summary of Contents for Makita DDF481

 • Page 1 Akum. wiertarko-wkr tarka INSTRUKCJA OBS UGI Ma in de g urit i în urubat cu acumulator MANUAL DE INSTRUC IUNI Akku-Bohrschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG Akkumulátoros fúró-csavarbehajtó HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV ahký v tací skrutkova NÁVOD NA OBSLUHU Akumulátorový vrtací šroubovák NÁVOD K OBSLUZE DDF481...
 • Page 2 014707 014696 012128 014708 014709 014703 014706 014693 014692 014690 014698 014699 014700 014691...
 • Page 3: Technické Údaje

  6-1. P epínací pá ka sm ru otá ení 10-3. Rameno 7-1. Pá ka regulace otá ek 10-4. Ty rukojeti TECHNICKÉ ÚDAJE Model DDF481 Vrtání do oceli 13 mm Vrtání do d eva 76 mm Výkony Šroubování vrut do d eva 10 mm x 90 mm Šroubování...
 • Page 4 Technická dokumentace dle 2006/42/ES je k dispozici N které materiály obsahují chemikálie, které na adrese: mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie nevdechovali nebo se jich nedotýkali. P e t te si bezpe nostní materiálové listy dodavatele. 22.8.2013 TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
 • Page 5: Popis Funkce

  Neskladujte nástroj a akumulátor na místech, POPIS FUNKCE kde m že teplota p ekro it 50 C (122 Nespalujte akumulátor, ani když je vážn POZOR: poškozen nebo úpln opot eben. Akumulátor P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho • m že v ohni vybuchnout. funkce se vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý...
 • Page 6 M že dojít k poškození nástroje. servisním st edisku Makita. Fig.7 Zapínání Pokud chcete p epnout rychlost, vypn te nástroj a potom posu te pá ku regulace otá ek na stranu „2", chcete-li POZOR: nastavit vysoké...
 • Page 7 Se ízení utahovacího momentu P i instalaci há ku jej vložte do drážky na jedné ze stran sk ín nástroje a zajist te jej šroubem. Chcete-li há ek (režim šroubováku „ “) odstranit, povolte šroub a vysu te jej. Fig.9 PRÁCE Utahovací...
 • Page 8 Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba se izování provád ny autorizovanými servisními st edisky firmy Makita a s použitím náhradních díl Makita. VOLITELNÉ P ÍSLUŠENSTVÍ POZOR: Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, •...
 • Page 11 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885340-978...