Makita DDF481 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for DDF481:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Cordless Driver Drill
GB
Sladdlös borrmaskin
S
Batteridrevet boreskrutrekker
N
Akkuporakone
FIN
Bezvada skrūvgriezis-urbmašīna
LV
Akumuliatorinis grąžtas
LT
Juhtmeta trell-kruvikeeraja
EE
Аккумуляторная Дрель-шуруповерт
RUS
DDF481
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DDF481

 • Page 1 Cordless Driver Drill INSTRUCTION MANUAL Sladdlös borrmaskin BRUKSANVISNING Batteridrevet boreskrutrekker BRUKSANVISNING Akkuporakone KÄYTTÖOHJE Bezvada skrūvgriezis-urbmašīna LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Akumuliatorinis grąžtas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta trell-kruvikeeraja KASUTUSJUHEND Аккумуляторная Дрель-шуруповерт РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ DDF481...
 • Page 2 014707 015676 012128 014696 014708 014709 014703 014706 014693 014692 014690 014698 014699 014700 014691...
 • Page 3: Specifications

  The noise level under working may exceed 80 dB (A). ENH101-18 Wear ear protection For European countries only EC Declaration of Conformity ENG900-1 Vibration Makita declares that the following Machine(s): vibration total value (tri-axial vector sum) Designation of Machine:...
 • Page 4: Cordless Driver Drill Safety Warnings

  000331 Yasushi Fukaya Before using battery cartridge, read all Director instructions and cautionary markings on (1) Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium battery charger, (2) battery, and (3) product using battery. GEA010-1 Do not disassemble battery cartridge. General Power Tool Safety Warnings...
 • Page 5: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION Indicating the remaining battery capacity (Only for battery cartridges with "B" at the end of the model number.) CAUTION: Fig.3 Always be sure that the tool is switched off and the • battery cartridge is removed before adjusting or Press the check button on the battery cartridge to checking function on the tool.
 • Page 6: Speed Change

  If the condition does not change, have the slide the speed change lever to the "2" side for high tool repaired by a Makita local service center. speed or, "1" side for low speed. Be sure that the speed...
 • Page 7: Maintenance

  • When driving wood screw, predrill a pilot hole 2/3 • for use with your Makita tool specified in this manual. the diameter of the screw. It makes driving easier The use of any other accessories or attachments might and prevents splitting of the workpiece.
 • Page 8 ENG900-1 Vibration ENH101-18 Vibrationens totalvärde (tre-axlars vektorsumma) mätt Gäller endast Europa enligtEN60745 : EU-konformitetsdeklaration Arbetsläge: borrning i metall Makita försäkrar att följande maskiner: Vibrationsemission (a ) : 2,5 m/s eller lägre Maskinbeteckning: Mättolerans (K) : 1,5 m/s Sladdlös borrmaskin ENG901-1 Modellnummer/Typ: DDF481 Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet har uppmätts...
 • Page 9 Vissa material kan innehålla giftiga kemikalier. 2006/42/EG finns tillgänglig från: Se till att du inte andas in damm eller får det Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium på huden. Följ anvisningarna i leverantörens materialsäkerhetsblad. 22.8.2013 SPARA DESSA ANVISNINGAR.
 • Page 10 FUNKTIONSBESKRIVNING Tips för att uppnå batteriets maximala livslängd Ladda batterikassetten innan den är helt FÖRSIKTIGT! urladdad. Se alltid till att maskinen är avstängd och • Sluta använda maskinen ladda batterikassetten borttagen innan du justerar eller batterikassetten när du märker att kraften kontrollerar maskinens funktioner.
 • Page 11 (Endast för batterikassetter med "B" i slutet av maskinen svalna helt. Om maskinen fortfarande modellnumret.) inte fungerar ska du låta den repareras av ett Fig.3 lokalt servicecenter för Makita. Tryck på kontrollknappen på batterikassetten för att Avtryckarens funktion ange återstående batterikapacitet. Indikatorlamporna tänds under några sekunder.
 • Page 12 Sätta i och ta ur skruvbits eller borr Fig.8 För att byta hastighet, stänger du först av maskinen. Fig.12 Skjut sedan hastighetsknappen till läge "2" för hög Vrid hylsan moturs för att öppna chucken. Skjut in bitset i hastighet, eller till läge "1" för låg hastighet. Kontrollera chucken så...
 • Page 13: Valfria Tillbehör

  Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör. Borrbits •...
 • Page 14: Tekniske Data

  EN60745: Gjelder bare land i Europa Arbeidsmåte: boring i metall EF-samsvarserklæring Genererte vibrasjoner (a ): 2,5 m/s eller mindre Makita erklærer at følgende maskin(er): Usikkerhet (K): 1,5 m/s Maskinbetegnelse: ENG901-1 Batteridrevet boreskrutrekker Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene •...
 • Page 15 Følg Den tekniske filen i samsvar med 2006/42/EF er leverandørens sikkerhetsanvisninger. tilgjengelig fra: TA VARE PÅ DISSE Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia INSTRUKSENE. 22.8.2013 ADVARSEL: Selv om du har brukt produktet mye og føler deg fortrolig med det, er det likevel svært viktig at du følger nøye de retningslinjene for sikkerhet som er...
 • Page 16 FUNKSJONSBESKRIVELSE 10. Følg lokale bestemmelser for avhendig av batterier. TA VARE PÅ DISSE FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og • INSTRUKSENE. batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner. Tips for å opprettholde maksimal batterilevetid Sette inn eller ta ut batteri Lad batteriet igjen før det er fullstendig...
 • Page 17 (Bare for batterier der modellnummeret slutter på "B".) avkjøle maskinen helt. Hvis statusen ikke endres, Fig.3 må du få den reparert av et lokalt Makita- Trykk på kontrollknappen på batteriet for å se servicesenter. gjenværende batterikapasitet. Indikatorlampen lyser i Bryterfunksjon noen sekunder.
 • Page 18 Turtallsendring MONTERING FORSIKTIG: FORSIKTIG: Sett alltid hastighetsregulatoren i riktig stilling. Hvis • Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og • du betjener verktøyet med hastighetsregulatoren batteriet tatt ut før du utfører noe arbeid på halvveis mellom “1” og “2”, kan verktøyet bli maskinen.
 • Page 19: Valgfritt Tilbehør

  Bore i tre det er beregnet på. Når du borer i tre, blir resultatene best med trebor som Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du er utstyrt med en ledeskrue. Ledeskruen forenkler trenger mer informasjon om dette tilbehøret. boringen ved at den trekker boret inn i arbeidsstykket.
 • Page 20: Tekniset Tiedot

  • standardoitujen asiakirjojen mukaisesti: standarditestausmenetelmän mukaisesti, ja sen EN60745 avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään. Direktiivin 2006/42/EY mukaiset tekniset tiedot ovat Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa voidaan käyttää • saatavissa seuraavasta osoitteesta: myös altistumisen alustavaan arviointiin. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium...
 • Page 21: Tärkeitä Turvaohjeita

  VÄÄRINKÄYTTÖ tai tämän käyttöohjeen turvamääräysten laiminlyönti voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. 000331 ENC007-9 Yasushi Fukaya Johtaja TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium AKKU GEA010-1 Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin Sähkötyökalujen käyttöä laturissa (1), akussa (2) ja akkukäyttöisessä koskevat varoitukset tuotteessa (3) oleviin varoitusteksteihin.
 • Page 22: Toimintojen Kuvaus

  (Vain akuille, joiden mallinumeron lopussa on kirjain "B".) toimi, vaikka akku olisi vasta ladattu täyteen, anna Kuva3 työkalun jäähtyä riittävästi. Jos tilanne ei muutu, Saat näkyviin akun jäljellä olevan varaustason vie työkalu korjattavaksi paikalliseen Makita- painamalla akun tarkistuspainiketta. Merkkivalot syttyvät huoltoon.
 • Page 23 Kytkimen käyttäminen Toimintatavan valitseminen HUOMIO: HUOMIO: Tarkista aina ennen akun kiinnittämistä työkaluun, Käännä rengas aina halutun toimintatavan • • että liipaisinkytkin toimii oikein ja palaa OFF- kohdalle. Jos käytät työkalua niin, että renkaan asentoon, kun se vapautetaan. asento kahden toimintatavan merkin puolivälissä, työkalu voi rikkoutua.
 • Page 24 Teräpitimen asennus Työkaluun/terään kohdistuu valtava voima, kun • terä menee läpi. Pidä työkalu tukevassa otteessa Kuva13 ja ole varovainen, kun terä alkaa tulla läpi Aseta kärjen pidin työkalun pohjassa olevaan ulkonemaan työkappaleesta. joko vasemmalle tai oikealle puolelle ja kiinnitä se ruuvilla. Kiinni juuttunut terä...
 • Page 25 • dokumentiem: atbilstoši standarta pārbaudes metodei un to var EN60745 izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu. Tehniskā lieta atbilstīgi 2006/42/EK ir pieejama: Paziņoto vibrācijas emisijas vērtību arī var • Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Beļģija izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.
 • Page 26 Ievērojiet materiāla piegādātāja drošības datus. SAGLABĀJIET ŠOS 000331 Yasushi Fukaya NORĀDĪJUMUS. Direktors Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Beļģija BRĪDINĀJUMS: GEA010-1 NEZAUDĒJIET modrību darbarīka lietošanas laikā (tas Vispārējie mehanizēto darbarīku var gadīties pēc darbarīka daudzkārtējas izmantošanas), rūpīgi ievērojiet urbšanas drošības noteikumus šim drošības brīdinājumi...
 • Page 27 FUNKCIJU APRAKSTS Ieteikumi akumulatora kalpošanas laika pagarināšanai Uzlādējiet akumulatora kasetni pirms tā pilnīgi UZMANĪBU: izlādējas. Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības • Vienmēr, kad ievērojat, ka darbarīka darba pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir jauda zudusi, apturiet darbarīku un uzlādējiet izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.
 • Page 28 (Tikai akumulatora kasetnēm ar "B" burtu modeļa kasetni, pilnībā atdzesējiet darbarīku. Ja nekas numura beigās.) nemainās, nelietojiet darbarīku un nododiet to labošanai Att.3 vietējā Makita apkopes centrā. Nospiediet pārbaudes pogu uz akumulatora kasetnes, Slēdža darbība lai pārbaudītu akumulatora atlikušo jaudu. Indikatora lampas izgaismosies dažas sekundes.
 • Page 29 Nelietojiet ātruma regulēšanas sviru, kamēr Atkarībā no veicamās darbības sānu rokturi var uzstādīt • darbarīks darbojas. Tas var sabojāt darbarīku. darbarīka labajā vai kreisajā pusē. Att.8 Skrūvgrieža uzgaļa vai urbja uzgaļa uzstādīšana un noņemšana Lai izmainītu ātrumu, vispirms izslēdziet darbarīku un tad pārbīdiet ātruma regulēšanas sviru "2"...
 • Page 30: Papildu Piederumi

  āmura palīdzību veiciet tikai tā paredzētajam mērķim. ierobījumu vietā, kur jāveic urbums. Novietojiet urbja Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija uzgali ierobījumā un sāciet urbt. par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita Urbjot metālā, izmantojiet griešanas smērvielas.
 • Page 31 10-2. Rodyklė 14-1. Griovelis 5-1. Jungiklio spraktukas 11-1. Išsikišimas 14-2. Kablys 6-1. Lempa 11-2. Griovelis 14-3. Varžtas SPECIFIKACIJOS Modelis DDF481 Plieno gręžimas 13 mm Medienos gręžimas 76 mm Paskirtis Medvaržčių sukimas 10 mm x 90 mm Varžtų sukimas 6 mm Aukštas (2)
 • Page 32 Tik Europos šalims sukelti elektros smūgį ir nutrenkti operatorių. ES atitikties deklaracija Visuomet stovėkite tvirtai. Įsitikinkite, kad po jumis nieko nėra, jei Bendrovė „Makita“ atsakingai pareiškia, kad šis dirbate aukštai. įrenginys (-iai): Tvirtai laikykite įrankį. Mechanizmo paskirtis: Laikykite rankas toliau nuo sukamųjų dalių.
 • Page 33: Veikimo Aprašymas

  VEIKIMO APRAŠYMAS Nelaikykite įrankio ir akumuliatoriaus kasetės vietose, kur temperatūra gali pasiekti ar viršyti 50 ゚ C (122 ゚ F). DĖMESIO: Nedeginkite akumuliatoriaus kasetės, net jei Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo • yra stipriai pažeista ar visiškai susidėvėjusi. veikimą visada patikrinkite, ar įrenginys išjungtas, Ugnyje akumuliatoriaus kasetė...
 • Page 34 įrankis visiškai atvės. tikrinimo mygtuką, būtų rodoma likusi Jeigu būsena vis tiek nepasikeičia, atiduokite akumuliatoriaus energija. Kelias sekundes šviečia įrankį vietiniam „Makita“ techninės priežiūros kontrolinės lemputės. centrui , kad jį sutaisytų. Jungiklio veikimas Kontrolinės lemputės Likusi DĖMESIO: energija Šviečia...
 • Page 35 Greičio keitimas SURINKIMAS DĖMESIO: DĖMESIO: Visuomet nustatykite greičio keitimo svirtelę iki • Prieš darydami ką nors įrankiui visada patikrinkite, • galo į teisingą padėtį. Jei įrankį valdote greičio ar įrenginys išjungtas, o akumuliatorių kasetė - keitimo svirtele nustatyta per vidurį tarp padėčių nuimta.
 • Page 36: Techninė Priežiūra

  Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, PASTABA: apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą Patikrinkite, ar atsuktuvas įstatytas tiesiai į varžto • turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros galvutę, nes kitaip galima sugadinti varžtą ir / arba centras; reikia naudoti kompanijos „Makita"...
 • Page 37: Tehnilised Andmed

  ENH101-18 ENG900-1 Ainult Euroopa riigid Vibratsioon EÜ vastavusdeklaratsioon Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljeliste vektorite Makita deklareerib, et alljärgnev(ad) masin(ad): summa) määratud vastavalt EN60745: Masina tähistus: Töörežiim: metalli puurimine Juhtmeta trell-kruvikeeraja Vibratsioonitase (a ) : 2,5 m/s või vähem Mudeli nr/tüüp: DDF481 Määramatus (K) : 1,5 m/s Vastavad alljärgnevatele Euroopa Parlamendi ja...
 • Page 38 Tehniline fail, mis on kooskõlas direktiiviga 2006/42/EÜ, Mõned materjalid võivad sisaldada mürgiseid on saadaval ettevõttes: aineid. Rakendage meetmeid tolmu Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia sissehingamise nahaga kokkupuute vältimiseks. Järgige materjali tarnija 22.8.2013 ohutusalast teavet. HOIDKE JUHEND ALLES. HOIATUS: 000331 ÄRGE...
 • Page 39 FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS Vihjeid aku maksimaalse kasutusaja tagamise kohta Laadige akukassetti enne kui see täiesti HOIATUS: tühjaks saab. Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne • Alati, kui märkate, et tööriist töötab väiksema reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja võimsusega, peatage töö...
 • Page 40 (Ainult akukassetid, mille mudeli numbri lõpus on „B“.) täiesti maha. Kui olek ei muutu, siis viige tööriist Joon.3 Makita kohalikku hoolduskeskusesse remonti. Vajutage akukassetil olevat kontrollnuppu, et näidata Lüliti funktsioneerimine aku jääkmahtuvust. Märgulambid süttivad mõneks sekundiks.
 • Page 41 Kiiruse muutmine KOKKUPANEK HOIATUS: HOIATUS: Seadke kiiruseregulaatori hoob alati täielikult • Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne • õigesse asendisse. Kui kiiruseregulaatori hoob igasuguseid hooldustöid välja lülitatud paikneb tööriistaga töötamise ajal asendite „1” ja akukassett eemaldatud. „2” vahel, võib tööriist kahjustuda. Ärge kasutage kiiruseregulaatori hooba siis, kui Külgkäepideme (abipide) paigaldamine •...
 • Page 42 Makita volitatud kruvipeasse otse, vastasel korral võite kruvi ja/või teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. otsakut kahjustada. Puidukruvi paigaldamisel puurige eelnevalt juhtauk, VALIKULISED TARVIKUD • mille läbimõõt moodustab 2/3 kruvi läbimõõdust. See hõlbustab kruvi paigaldamist ja aitab vältida HOIATUS: töödeldava detaili lõhenemist.
 • Page 43: Технические Характеристики

  11-2. Паз 6-1. Лампа 11-3. Ручка 7-1. Рычаг реверсивного 11-4. Стержень рукоятки переключателя 11-5. Боковая ручка ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель DDF481 Сверление стали 13 мм Сверление дерева 76 мм Производительность Заворачивание шурупов 10 мм x 90 мм Заворачивание винтов 6 мм...
 • Page 44 устойчивое положение. Технический файл в соответствии с документом При использовании инструмента на высоте 2006/42/EC доступен по адресу: убедитесь в отсутствии людей внизу. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Крепко держите инструмент. Руки должны находиться на расстоянии от 22.8.2013 вращающихся деталей.
 • Page 45: Описание Функционирования

  ОПИСАНИЕ Не разбирайте аккумуляторный блок. Если время работы аккумуляторного блока ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: приведет к ожогам и даже к взрыву. Перед регулировкой или проверкой • В случае попадания электролита в глаза, функционирования...
 • Page 46 • работает даже с заряженным аккумуляторным Лампы индикатора блоком, необходимо дать инструменту остыть. Если Заряд состояние не меняется, передайте инструмент для батареи ремонта в местный сервисный центр Makita. Горит ВЫКЛ. Мигает Действие выключателя от 75 % до 100 % ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: от...
 • Page 47 Рис.9 Примечание: В данном инструменте используется кольцо переключения В случае перегрева инструмента он автоматически • режима работы. Для сверления поверните кольцо останавливается и лампа начинает мигать. В этом переключения так, чтобы стрелка на корпусе инструмента случае отпустите курковый выключатель. Лампа показывала...
 • Page 48 При сверлении в дереве, наилучшие результаты НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое достигаются при использовании сверл для дерева, техобслуживание или регулировку необходимо снабженных направляющим винтом. Направляющий производить в уполномоченных сервис-центрах винт упрощает сверление, удерживая сверло в Makita, с использованием только сменных частей обрабатываемой детали. производства Makita.
 • Page 49: Дополнительные Принадлежности

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может представлять опасность получения травм. Используйте принадлежность или насадку только по указанному назначению. Если вам необходимо содействие в получении...
 • Page 52 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885340A980...

Table of Contents