Download Print this page

Makita DDF481 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for DDF481:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 3

Quick Links

Cordless Driver Drill
GB
Дриль із бездротовим приводом
UA
Akum. wiertarko-wkrętarka
PL
Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RO
Akku-Bohrschrauber
DE
Akkumulátoros fúró-csavarbehajtó HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
HU
Ľahký vŕtací skrutkovač
SK
Akumulátorový vrtací šroubovák
CZ
DDF481
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
BEDIENUNGSANLEITUNG
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

loading

Summary of Contents for Makita DDF481

 • Page 1 Дриль із бездротовим приводом ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Akum. wiertarko-wkrętarka INSTRUKCJA OBSŁUGI Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Akku-Bohrschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG Akkumulátoros fúró-csavarbehajtó HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Ľahký vŕtací skrutkovač NÁVOD NA OBSLUHU Akumulátorový vrtací šroubovák NÁVOD K OBSLUZE DDF481...
 • Page 2 014707 014696 012128 014708 014709 014703 014706 014693 014692 014690 014698 014699 014700 014691...
 • Page 3 The noise level under working may exceed 80 dB (A). ENH101-17 Wear ear protection For European countries only EC Declaration of Conformity ENG900-1 Vibration Makita declares that the following Machine(s): vibration total value (tri-axial vector sum) Designation of Machine:...
 • Page 4 000331 Yasushi Fukaya Before using battery cartridge, read all Director instructions and cautionary markings on (1) Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium battery charger, (2) battery, and (3) product using battery. GEA010-1 Do not disassemble battery cartridge. General Power Tool Safety Warnings...
 • Page 5 • cool down the tool fully. If the condition does not red indicator cannot be seen. If not, it may change, have the tool repaired by a Makita local accidentally fall out of the tool, causing injury to service center.
 • Page 6 Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens of lamp. Adjusting the fastening torque • Be careful not to scratch the lens of lamp, or it (screwdriver mode " ") may lower the illumination. Fig.9 Reversing switch action The fastening torque can be adjusted in 21 steps by turning the adjusting ring so that its graduations are CAUTION:...
 • Page 7 If you need any assistance for more details regarding Drilling in metal these accessories, ask your local Makita Service Center. To prevent the bit from slipping when starting a hole, Drill bits • make an indentation with a center-punch and hammer Screw bits •...
 • Page 8 10-2. Паз 13-3. Гвинт 6-1. Важіль перемикача реверсу 10-3. Плече 7-1. Важіль зміни швидкості 10-4. Штанга рукоятки ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель DDF481 Свердління сталі 13 мм Свердління деревини 76 мм Діаметр свердління Укручування гвинта для деревини 10 мм x 90 мм...
 • Page 9 частин, що Технічну інформацію відповідно до 2006/42/EC обертаються. можна отримати: Не залишайте інструмент працюючим. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Бельгія Працюйте з інструментом тільки тоді, коли тримаєте його в руках. 22.8.2013 Не торкайтесь свердла або заготовки одразу після свердління; вони можуть бути...
 • Page 10 ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ Не закоротіть касету акумулятора. Не слід торкатися клем будь яким струмопровідним матеріалом. ОБЕРЕЖНО: Не слід зберігати касету акумулятора в Завжди перевіряйте, щоб прилад був • ємності з іншими металевими вимкнений, а касета з акумулятором була знята, предметами, такими як цвяхи, монети і перед...
 • Page 11 дозвольте інструменту охолонути до робочої стрілки - в положення "В". температури. Якщо ситуація не змінюється, Коли важіль-перемикач поставлений в нейтральне здайте інструмент до місцевого сервісного положення, курок не може бути натиснутий. центру Makita для проведення ремонту. Зміна швидкості Дія вимикача ОБЕРЕЖНО: ОБЕРЕЖНО: Завжди...
 • Page 12 Неможна користуватись важелем зміни Установка бокової рукоятки • швидкості, коли інструмент працює. Інструмент (додаткова рукоятка) може пошкодитись. мал.10 мал.7 Для забезпечення безпечної роботи слід завжди Для зміни швидкості слід спочатку вимкнути триматись за бокову ручку. інструмент, а потім пересунути важіль зміни...
 • Page 13 Рукояка у зборі ОБЕРЕЖНО: • Оригінальний акумулятор та заряджаючий Надмірний тиск на інструмент не пришвидшує • • пристрій Makita свердління. Насправді надмірний тиск може Вузол гумової пластини лише пошкодити свердло, зменшити • Матер'яний кожух продуктивність інструменту та вкоротити термін •...
 • Page 14 13-2. Hak 6-1. Dźwignia przełącznika obrotów 10-2. Bruzda 13-3. Śruba wstecznych 10-3. Ramię SPECYFIAKCJE Model DDF481 Wiercenie w metalu 13 mm Wiercenie w drewnie 76 mm Wydajność Wkręcanie wkrętu do drewna 10 mm x 90 mm Wkręcanie wkrętu do metalu...
 • Page 15 Deklaracja zgodności UE należy trzymać urządzenie izolowane uchwyty. Zetknięcie z przewodem elektrycznym Firma Makita oświadcza, że poniższe urządzenie/-a: pod napięciem powoduje, że również odsłonięte Oznaczenie maszyny: elementy metalowe narzędzia znajdą się pod Akum. wiertarko-wkrętarka napięciem, grożąc porażeniem operatora prądem Nr modelu / Typ: DDF481 elektrycznym.
 • Page 16 OPIS DZIAŁANIA Nie doprowadzać do zwarcia akumulatora: dotykać styków przedmiotami wykonanymi z materiałów przewodzących. UWAGA: Unikać przechowywania akumulatora w Przed przystąpieniem do regulacji lub przeglądu • pojemniku z metalowymi przedmiotami, narzędzia upewnić się, czy jest ono wyłączone i typu gwoździe, monety itp. czy został...
 • Page 17 Jeśli stan nie zmieni się, wystarczy nacisnąć dźwignię przełącznika po stronie B. należy przekazać narzędzie do naprawy w Gdy dźwignia przełącznika zmiany kierunku obrotów lokalnym centrum serwisowym firmy Makita. znajduje się w położeniu neutralnym, język spustowy Włączanie przełącznika jest zablokowany.
 • Page 18 Rys.7 Instalowanie uchwytu bocznego Aby zmienić prędkość, najpierw wyłącz narzędzie, a (rękojeść pomocnicza) następnie przesuń dźwignię zmiany prędkości do Rys.10 pozycji „2”, aby uzyskać wysoką prędkość, lub do W celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi należy pozycji „1”, aby uzyskać niską prędkość. Be sure that zawsze korzystać...
 • Page 19 Wiercenie otworów przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. Wiercenie w drewnie Podczas wiercenia w drewnie najlepsze wyniki osiąga AKCESORIA OPCJONALNE się wkrętami do drewna ze śrubą prowadzącą. Śruba prowadząca ułatwia wiercenie dzięki naprowadzeniu UWAGA: wiertła w obrabiany materiał.
 • Page 20 ENG900-1 Numai pentru ţările europene Vibraţii Declaraţie de conformitate CE Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali) Makita declară că următoarea(ele) maşină(i): determinată conform EN60745: Denumirea maşinii: Mod de funcţionare: găurire în metal Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator Nivel de vibraţii (a...
 • Page 21 Fişierul tehnic în conformitate cu 2006/42/CE este Nu lăsaţi maşina în funcţiune. Folosiţi maşina disponibil de la: numai când o ţineţi cu mâinile. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia Nu atingeţi burghiul sau piesa de lucru imediat după operaţiune; acestea pot fi 22.8.2013 fierbinţi şi vă...
 • Page 22 DESCRIERE FUNCŢIONALĂ Nu incineraţi cartuşul acumulatorului chiar dacă acesta este grav deteriorat sau complet uzat. Cartuşul acumulatorului poate exploda ATENŢIE: în foc. Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi • Aveţi grijă să nu scăpaţi pe jos sau să loviţi cartuşul acumulatorului este scos înainte de a acumulatorul.
 • Page 23 în poziţia corectă. Dacă folosiţi maşina cu Dacă starea nu se schimbă, trimiteţi unealta pârghia de schimbare a vitezei poziţionată la pentru reparaţii la centrul de service local Makita. jumătate între partea “1” şi partea “2”, maşina Acţionarea întrerupătorului poate fi avariată.
 • Page 24 Instalarea portsculei Fig.8 Această maşină are un inel de schimbare a modului de Fig.12 acţionare. Pentru găurire, rotiţi inelul astfel încât Introduceţi portscula în protuberanţa de la piciorul săgeata de pe corpul maşinii să fie orientată spre maşinii, pe partea stângă sau dreaptă, şi fixaţi-o cu un marcajul de pe inel.
 • Page 25 În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri. Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita.
 • Page 26 6-1. Umschalthebel der Drehrichtung 10-2. Rille 7-1. Hebel zur Änderung der 10-3. Arm Geschwindigkeit 10-4. Griffstange TECHNISCHE DATEN Modell DDF481 Bohren in Stahl 13 mm Bohren in Holz 76 mm Leistungen Einschrauben von Holzschrauben 10 mm x 90 mm Einschrauben von Maschinenschrauben...
 • Page 27 Teilen. erhältlich von: Lassen Werkzeug nicht Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien unbeaufsichtigt laufen. Arbeiten Sie nur mit ihm, wenn Sie es in der Hand halten. 22.8.2013 Berühren Sie unmittelbar nach Arbeitsende nicht den Bohrer oder das bearbeitete Teil. Sie können sehr heiß...
 • Page 28 FUNKTIONSBESCHREIBUNG Wenn Elektrolyt in Ihre Augen gerät, waschen Sie diese mit klarem Wasser aus, und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Andernfalls können ACHTUNG: Sie Ihre Sehfähigkeit verlieren. Schalten Sie das Werkzeug stets aus und • Der Akkublock darf nicht kurzgeschlossen entfernen Akkublock, bevor...
 • Page 29 Falls sich der Zustand nicht ändert, bringen Sie Drehbewegung gegen den Uhrzeigersinn von der Seite B. das Werkzeug zwecks Reparatur zu einem Wenn sich der Umschalthebel in der neutralen Position Makita-Servicecenter in Ihrer Nähe. befindet, kann der Auslöseschalter nicht gezogen werden. Einschalten Drehzahländerung...
 • Page 30 MONTAGE Der Hebel zur Änderung der Geschwindigkeit darf • nicht betätigt werden, solange das Werkzeug läuft. Andernfalls kann Werkzeug beschädigt ACHTUNG: werden. Schalten Sie das Werkzeug stets aus, und • Abb.7 entfernen Sie den Akkublock, bevor Sie Arbeiten Schalten Sie zum Ändern der Drehzahl zunächst das am Werkzeug ausführen.
 • Page 31 Um das Verrutschen des Bohrers zum Bohrbeginn zu vermeiden, schlagen Sie an der geplanten Bohrstelle ACHTUNG: mit Hammer und Körner einen Einschlag. Setzen Sie Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • die Bohrerspitze auf diesen Einschlag auf und beginnen beschrieben...
 • Page 32 5-1. Lámpa 10-2. Horony 13-3. Csavar 6-1. Forgásirányváltó kapcsolókar 10-3. Kar 7-1. Sebességváltó kar 10-4. Markolatnyél RÉSZLETES LEÍRÁS Modell DDF481 Fúrás fémbe 13 mm Fúrás fába 76 mm Teljesítmény Facsavar meghúzása 10 mm x 90 mm Gépcsavar meghúzása 6 mm...
 • Page 33 EK Megfelelőségi nyilatkozat műveletet végez, amelyben fennáll a veszélye, hogy a rögzítő rejtett vezetékekbe ütközhet. A A Makita kijelenti, hogy az alábbi gép(ek): rögzítők "élő" vezetékekkel való érintkezéskor a Gép megnevezése: szerszám fém alkatrészei is áram alá kerülnek és Akkumulátoros fúró-csavarbehajtó...
 • Page 34 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS Ne zárja rövidre az akkumulátort: Ne érjen az érintkezőkhöz elektromosan vezető anyagokkal. VIGYÁZAT: tárolja akkumulátort más Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki • fémtárgyakkal, mint szegekkel, van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra érmékkel, stb. egy helyen. került mielőtt beállít vagy ellenőriz valamilyen Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy funkciót a szerszámon.
 • Page 35 Ha ez az állapot nem változik, Amikor az irányváltó kapcsolókar neutrális pozícióban javíttassa meg a szerszámot a Makita helyi van, akkor a kioldókapcsolót nem lehet behúzni. szervizközpontjában. Sebességváltás A kapcsoló használata VIGYÁZAT:...
 • Page 36 A működési mód kiválasztása Attól függően, hogy hogyan szeretné használni a szerszámot, az oldalsó markolatot a jobb vagy a bal VIGYÁZAT: oldalra is felszerelheti. A gyűrűt mindig pontosan állítsa a kívánt • Csavarhúzóbetét vagy fúrószár behelyezése jelöléshez. Ha szerszámot úgy működteti, hogy a és kivétele gyűrű...
 • Page 37 Alkalmazzon vágó kenőolajat amikor fémekbe fúr lyukat. szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, Kivételt csupán az acél és a sárgaréz képeznek, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. amelyeket szárazon kell fúrni. Fúróhegyek • Először csúsztassa a működési mód váltó kart úgy, Csavarhúzóbetétek •...
 • Page 38 Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet) Vyhlásenie o zhode so smernicami určená podľa normy EN60745: Európskeho spoločenstva Pracovný režim: vŕtanie do kovu Spoločnosť Makita vyhlasuje, že nasledovné strojné Vyžarovanie vibrácií (a ): 2,5 m/s alebo menej zariadenie(a): Neurčitosť (K) : 1,5 m/s Označenie strojného zariadenia:...
 • Page 39 Technická dokumentácia podľa smernice 2006/42/ES je práce vrtáka ani opracovávaného dielu. Môžu k dispozícii na adrese: byť veľmi horúce a môžete sa o ne popáliť. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgicko Niektoré materiály obsahujú chemikálie, ktoré môžu byť jedovaté. Dávajte pozor, abyste ich 22.8.2013...
 • Page 40 POPIS FUNKCIE Jednotku akumulátora nespaľujte, ani keď je vážne poškodená alebo úplne vydratá. Jednotka akumulátora môže ohni POZOR: explodovať. Pred úpravou alebo kontrolou funkčnosti nástroja • Dávajte pozor, aby akumulátor nespadol alebo vždy skontrolujte, či je nástroj vypnutý a blok nenarazil do niečoho.
 • Page 41 úplne znížte teplotu. Ak nástroj ani potom nebude sa môže poškodiť. pracovať, nechajte nástroj opraviť v miestnom Rýchlostnú radiacu páku nepoužívajte, keď je • servisnom centre Makita. nástroj spustený. Nástroj sa môže poškodiť. Zapínanie Fig.7 Ak chcete zmeniť rýchlosť, najskôr vypnite nástroj a potom POZOR: posuňte rýchlostnú...
 • Page 42 Hák Zmena krútiaceho momentu (režim skrutkovač „ “) Fig.13 Fig.9 Hák je vhodný na dočasné zavesenie nástroja. Môže sa namontovať na ktorúkoľvek stranu nástroja. Uťahovací moment je možné nastaviť v 21 krokoch Hák namontujete tak, že ho vložíte do ryhy na puzdre otočením nastavovacieho krúžku tak, že jeho stupnica nástroja na ktorejkoľvek strane a potom ho zaistíte sa vyrovná...
 • Page 43 Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI výrobkov musia byť opravy a akákoľvek ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita. VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • doporučujeme používať toto príslušenstvo nástavce.
 • Page 44 13-3. Šroub 6-1. Přepínací páčka směru otáčení 10-3. Rameno 7-1. Páčka regulace otáček 10-4. Tyč rukojeti TECHNICKÉ ÚDAJE Model DDF481 Vrtání do oceli 13 mm Vrtání do dřeva 76 mm Výkony Šroubování vrutů do dřeva 10 mm x 90 mm Šroubování...
 • Page 45 Technická dokumentace dle 2006/42/ES je k dispozici Některé materiály obsahují chemikálie, které na adrese: mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie nevdechovali nebo se jich nedotýkali. Přečtěte si bezpečnostní materiálové listy dodavatele. 22.8.2013 TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
 • Page 46 POPIS FUNKCE Neskladujte nástroj a akumulátor na místech, kde může teplota překročit 50 ゚ C (122 ゚ F). Nespalujte akumulátor, ani když je vážně POZOR: poškozen nebo úplně opotřeben. Akumulátor Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho • může v ohni vybuchnout. funkce se vždy přesvědčte, zda je nástroj vypnutý...
 • Page 47 • nástroj v provozu. Může dojít k poškození nástroje. servisním středisku Makita. Fig.7 Zapínání Pokud chcete přepnout rychlost, vypněte nástroj a potom posuňte páčku regulace otáček na stranu „2", chcete-li POZOR: nastavit vysoké otáčky, nebo na stranu „1", chcete-li Před instalací...
 • Page 48 Seřízení utahovacího momentu Při instalaci háčku jej vložte do drážky na jedné ze stran skříně nástroje a zajistěte jej šroubem. Chcete-li háček (režim šroubováku „ “) odstranit, povolte šroub a vysuňte jej. Fig.9 PRÁCE Utahovací moment lze nastavit v 21 krocích otáčením stavěcího prstence –...
 • Page 49 Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ POZOR: Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • doporučujeme používat...
 • Page 52 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885340-978...