Download Print this page

Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa - Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Szczotka
akumulatorowa
Przeznaczenie
Akumulatorowa zamiatarka jest przeznaczona do
zmiatania suchych zanieczyszczeń w suchych, zam
kniętych pomieszczeniach i wyłącznie do użytku
prywatnego. Należy ją eksploatować wyłącznie z
dostarczonym wyposażeniem. Akumulatorowa
zamiatarka nie jest przeznaczona do zamiatania
betonu płukanego, tłucznia i podobnych powierzch
ni, dywanów o długim włosie oraz mokrych wykład
zin podłogowych, oraz do stosowania w warun
kach przemysłowych i rzemieślniczych. Korzystaj z
urządzenia tylko w sposób opisany w instrukcji ob
sługi. Urządzenie nie służy do zabawy! Nigdy nie
pozwól, aby dzieci pracowały z nim bez nadzoru.
Dane techniczne
Ładowarka
Wejście:
Wyjście:
Producent:
Model:
Klasa ochrony:
Szczotka akumulatorowa
Napięcie robocze
akumulatora
Akumulatory:
Czas pracy przy maksymalnie naładowanych
akumulatorach
(w zależności od
rodzaju podłogi)
Czas ładowania
akumulatorów
100 240 V ~
50 / 60 Hz
150 mA
9 V
200 mA
Kings Electric Co. Ltd.
CTR06 090 0200G
II /
4,8 V
NiMH, typ C
4 x 1,2 V, 1300 mAh
około 30 min.
12 16 godzin
Zakres dostawy:
Szczotka akumulatorowa
Ładowarka z kablem
Trzonek (3 częściowy)
Uchwyt ścienny
3 śruby
3 kołki
Instrukcja obsługi
Przed pierwszym użyciem
Przed pierwszym użyciem urządzenia upewnij się,
czy...
• akumulatorowa zamiatarka, ładowarka i jej
kabel są w odpowiednim stanie oraz, czy...
• z urządzenia usunięto wszystkie materiały
opakowaniowe.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
• Nie zezwalaj na użytkowanie tostera przez
osoby (w tym dzieci) upośledzone umysłowo
lub fizycznie lub nie posiadające odpowiedniej
wiedzy i doświadczenia w bezpiecznym użytko
waniu urządzeń, bądź jeśli nie zostały one
uprzednio odpowiednio poinstrowane lub
przeszkolone.
• Poinformuj dzieci o zagrożeniach związanych
z użytkowaniem urządzenia i nie pozwól
dzieciom bawić się urządzeniem.
Niebezpieczeństwo porażenia
prądem!
• Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzone kable
sieciowe i wtyczki należy niezwłocznie napra
wić w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- 6 -

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1