Download Table of Contents Print this page

Hitachi RB 14DSL Handling Instructions Manual page 27

Cordless blower

Advertisement

Table of Contents
10. Gebruik hem niet in een plaats waar een grote
statische elektriciteit wordt opgewekt.
11. In
geval
van
warmteopwekking, verkleuring of vervorming, of
iets abnormaals tijdens het gebruik, het opladen of
de opslag, haalt u hem onmiddellijk uit de uitrusting
of de acculader en stopt u het gebruik.
LET OP
1.
Wanneer u de lekkende vloeistof uit de accu in de
ogen krijgt, wrijf dan niet in de ogen, en was ze goed
uit met vers proper water, zoals kraantjeswater en
roep er onmiddellijk een dokter bij.
Indien u geen behandeling krijgt, kan de vloeistof
oogproblemen veroorzaken.
2.
Wanneer de vloeistof lekt op uw huid of kleding,
was ze onmiddellijk goed af met proper water, zoals
kraantjeswater.
De kans bestaat dat dit huidirritatie veroorzaakt.
3.
Wanneer u roest, een vieze geur, oververhitting,
verkleuring,
vervorming
onregelmatigheden vaststelt wanneer u de accu
voor de eerste maal gebruikt, gebruik ze dan niet
verder en stuur ze terug naar de leverancier of de
verkoper.
WAARSCHUWING
Als een elektrisch geleidend vreemd voorwerp in de
aansluitpunten van de lithium-ion accu terechtkomt, kan
er kortsluiting ontstaan met het risico van brand als
gevolg. Let bij het opbergen van de accu op de volgende
punten.
Plaats geen elektrisch geleidend zaagsel, spijkers,
ijzerdraad, koperdraad of andere draad in de
opbergdoos.
Plaats de accu in het elektrisch gereedschap of
bewaar de accu door deze stevig in het batterijdeksel
te drukken totdat de ventilatieopeningen afgesloten
zijn om kortsluiting te voorkomen. (Zie Afb. 1)
VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET
SNOERLOOS BLAASAPPARAAT
1. Laad de batterij bij een temperatuur van 0 – 40°C. Een
temperatuur van onder 0°C kan overlading
veroorzaken, hetgeen gevaarlijk kan zijn. de accu kan
niet bij een temperatuur van boven de 40°C geladen
worden.
De meest geschikte temperatuur is tussen de 20 –
25°C.
2. Wacht ongeveer 15 minuten voordat met het laden
van een andere batterij begonnen wordt.
Laad niet meer dan twee accu's achterelkaar op.
3. Voorkom dat stof of vuil in de aansluitopening van
de accuterecht komt.
4. Demonteer de oplaadbare batterij of acculader niet.
5. Voorkom kortsluiting van de oplaadbare batterij.
Kortsluiting kan resulteren in oververhitting. Dit
kan schade of brandgevaar opleveren.
6. Gooi de batterij niet in het vuur.
Een brandende batterij kan ontploffen.
7. Breng de batterij naar de dealer waar deze gekocht
werd, nadat deze na oplading onvoldoende kracht
heeft voor praktisch gebruik.
Gooi een ultgewerkte batterij niet weg.
8. Het gebruik van een uitgeputte batterij zal de acculader
beschadigen.
een
acculek,
vieze
en/of
andere
9. Steek nooit een voorwerp in de ventilatie-
openingen van de acculader.
geur,
Als een voorwerp of ontylambaar materiaal in de
ventilatie-openingen van de acculader wordt
gestoken, kan dit resulteren in een elektrische schok
of beschadiging aan de acculader.
10. Houd het snoerloos blaasapparaat niet dicht bij uw
handen of gezicht als deze aan is.
Dit kan namelijk verwondingen veroorzaken.
11. Houd dit apparaat op veilige afstand van elektrische
geleiders als u delen reinigt die elektrisch geladen
kunnen zijn zoals het elektrische paneel.
12. Voorkom belemmering van de opening of –ingang
van het snoerloos blaasapparaat.
Als u de opening van het snoerloos blaasapparaat
blokkeert, gaat de motor abnormaal snel draaien en
dit kan schadelijk zijn voor de schoepen in het
apparaat of verwondingen veroorzaken. De motor
kan ook oververhit raken en vlammen veroorzaken.
13. Niet gebruiken op plaatsen waar ontvlambare
materialen staan als lak, verf, benzine, thinner of gas.
Laat op deze plekken ook geen brandende
sigarettenpeuken naar binnen zuigen.
Dit kan namelijk leiden tot explosies of brand.
14. Niet gebruiken op plaatsen waar zich veel chemicaliën,
etc. bevinden.
Kunststof delen zoals de schoepen aan de binnenzijde
van het apparaat kunnen daardoor zwakker worden
en afbreken en dit kan verwondingen veroorzaken.
15. Als u merkt dat het apparaat slecht functioneert of
een abnormaal geluid maakt, staak het gebruik dan
onmiddellijk en schakel het apparaat uit. Vraag de
dealer waar u het apparaat hebt gekocht of een door
Hitachi Service-centrum om een inspectie en
reparatie.
Als u het apparaat toch blijft gebruiken, kan dit
verwondingen veroorzaken.
16. Als het apparaat per ongeluk valt of een ander
apparaat raakt, controleer het apparaat dan zorgvuldig
op barsten, breuken of vervorming, etc.
Barsten, breuken en vervormingen kunnen
verwondingen veroorzaken.
17. Gebruik het apparaat niet in de buurt van voorwerpen
die hitte produceren, bijv. een kachel.
Als u het apparaat in de buurt van dergelijke
voorwerpen plaatst, kan dit brand veroorzaken.
18. Controleer het snoerloos blaasapparaat grondig als
u het wilt gebruiken voor het blazen of reinigen van
kleverig poeder of stofdelen.
Poeder of stofdelen kunnen in het apparaat worden
gezogen en binnenin blijven kleven. Dit kan ertoe
leiden dat de schoepen afbreken of er verwondingen
worden veroorzaakt.
19. Laat het apparaat niet op een bank of de vloer liggen
als het nog aan is.
Dit kan verwondingen veroorzaken.
Nederlands
26

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Rb 18dsl

Table of Contents