Algemene Veiligheidswaarschuwingen Voor Elektrisch Gereedschap - Hitachi RB 14DSL Handling Instructions Manual

Cordless blower
Hide thumbs

Advertisement

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP
WAARSCHUWING
Lees alle waarschuwingen en instructies aandachtig
door.
Nalating om de waarschuwingen en instructies op te
volgen kan in een elektrische schok, brand en/of ernstig
letsel resulteren.
Bewaar alle waarschuwingen en aanwijzingen voor
eventuele naslag in de toekomst.
De term "elektrisch gereedschap" heeft zowel betrekking
op elektrisch gereedschap dat via de netvoeding van stroom
wordt voorzien als gereedschap dat via een accu (snoerloos)
van stroom wordt voorzien.
1) Veiligheid van de werkplek
a) Zorg voor een schone en goed verlichte werkplek.
Een rommelige of donkere werkplek verhoogt de
kans op ongelukken.
b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet in een
omgeving met ontplofbare vloeistoffen, gassen
of stof.
Elektrisch gereedschap kan vonken afgeven. Deze
vonkjes kunnen stofdeeltjes of gassen doen
ontbranden.
c) Houd kinderen en andere toeschouwers tijdens het
gebruik van elektrische gereedschap uit de buurt.
Afleidingen kunnen gevaarlijk zijn.
2) Elektrische veiligheid
a) De stekker op het elektrische gereedschap moet
geschikt
zijn
wandcontactdoos.
De stekker mag op geen enkele manier
gemodificeerd
verloopstekker met geaard elektrisch gereedschap.
Deugdelijke stekkers en geschikte wandcontactdozen
verminderen het risico op een elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlakken zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten.
Wanneer uw lichaam in contact staat met geaarde
oppervlakken loopt u een groter risico op een
elektrische schok.
c) Stel het elektrisch gereedschap niet bloot aan
regen of vochtige omstandigheden.
Het risico op een elektrische schok wordt vergroot
wanneer er water in het elektrisch gereedschap
terechtkomt.
d) Behandel het snoer voorzichtig. Draag het
gereedschap nooit door dit bij het snoer vast te
houden. Trek niet aan het snoer wanneer u de
stekker uit het stopcontact wilt halen.
Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen,
olie, scherpe randen of bewegende onderdelen.
Een beschadigd of verward snoer verhoogt het
risico op een elektrische schok.
e) Gebruik buitenshuis een verlengsnoer dat
specifiek geschikt is voor het gebruik buiten.
Het gebruik van een snoer dat specifiek geschikt
is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico
op een elektrische schok.
f) Als het elektrisch gereedschap in een vochtige
omgeving gebruikt moet worden, dient een
voeding met RCD (reststroom-apparaat)
beveiliging te worden gebruikt.
voor
aansluiting
op
worden.
Gebruik
Gebruik van een RCD vermindert de kans op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke veiligheid
a) Blijf waakzaam, let voortdurend op uw werk en
gebruik uw gezond verstand wanneer u elektrisch
gereedschap gebruikt.
Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u
moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of
medicijnen.
Eén moment van onoplettendheid kan in ernstig
lichamelijk letsel resulteren.
b) Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermingsmiddelen zoals stofmaskers, niet-
glijdende veiligheidsschoenen, een helm of
oorbescherming vermindert het risico op
lichamelijk letsel.
c) Voorkom dat het gereedschap per ongeluk kan
starten. Controleer of de schakelaar in de uit stand
staat voordat u de voeding en/of de accu aansluit,
het gereedschap oppakt of gaat dragen.
Zorg ervoor dat u tijdens het verplaatsen van het
elektrisch gereedschap uw vingers uit de buurt van
de schakelaar houdt en sluit de stroombron niet aan
terwijl de schakelaar op aan staat om ongelukken te
vermijden.
d) Verwijder sleutels en moersleutels uit het
gereedschap voordat u het elektrisch gereedschap
aanzet.
Een (moer-)sleutel die op een bewegend onderdeel
van het elektrisch gereedschap bevestigd is kan
in lichamelijk letsel resulteren.
de
e) Reik niet te ver. Zorg ervoor dat u te allen tijde
stevig staat en uw evenwicht behoudt.
Op deze manier heeft u tijdens een onverwachte
geen
situatie meer controle over het elektrisch
gereedschap.
f) Draag geen loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt
van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden en lang haar kunnen
in de bewegende onderdelen verstrikt raken.
g) Indien het elektrisch gereedschap van een
aansluiting voor stofafzuiging is voorzien dan dient
u ervoor te zorgen dat de stofafzuiging aangesloten
en op de juiste manier gebruikt wordt.
Het gebruik van stofafzuiging vermindert
eventuele stofgerelateerde risico's.
4) Bediening en onderhoud van elektrisch gereedschap
a) Het elektrisch gereedschap mag niet geforceerd
worden. Gebruik het juiste gereedschap voor het
karwei.
U kunt de klus beter en veiliger uitvoeren wanneer
u het juiste elektrische gereedschap gebruikt.
b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet als de
schakelaar niet goed werkt.
Elektrisch gereedschap dat niet via de schakelaar
bediend kan worden is gevaarlijk en moet
onmiddellijk gerepareerd worden.
c) Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de
voeding en/of de accu van het elektrisch
gereedschap losmaakt, afstellingen verricht,
accessoires verwisselt of voordat u het elektrisch
gereedschap opbergt.
Nederlands
24

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Rb 18dsl

Table of Contents