Download  Print this page

Werken Met Indexmarkeringen; Een Indexmarkering Invoegen; Een Indexmarkering Verwijderen; Alle Indexmarkeringen Verwijderen - Philips LFH 9500 User Manual

Digital pocket memo.
Hide thumbs

Advertisement

Druk tijdens het opnemen op de
7
om het geluidsniveau aan te passen.
7
Om de opname te beëindigen:
8
Bij de
Digital Pocket Memo 9500 schuift
u de vierstandenschakelaar
positie.
Bij de
Digital Pocket Memo 9520 schuift
u de vierstandenschakelaar
u op de
toets
REC
a
9 : 2 3
# 2
DPM 9500
INDEX
INSTR
4.3

Werken met indexmarkeringen

Indexmarkeringen kunnen gebruikt worden om
bepaalde punten in een opname te markeren
als referentiepunten. Een referentiepunt kan
bijvoorbeeld het begin van een belangrijke sectie
zijn, of een gedeelte van een opname dat u later
wil corrigeren of snel terugvinden.
4.3.1

Een indexmarkering invoegen

Druk tijdens opnames op de
1
slimme toets
1
indexmarkering toe te voegen.
indexnummer wordt twee seconden lang
weergegeven.
100
+
of
n de
6
in de
6
.
5
INDEX
of afspeeltoets om een
Het
a
toets
a
9 : 2 3
a
STOP
INDEX
DPM 9500
INDEX
RECP
4.3.2

Een indexmarkering verwijderen

7
Afspelen, snel vooruitspoelen of snel
1
5
terugspoelen naar de te verwijderen index-
6
markering
Druk terwijl u gestopt bent op de
2
toets
1
Druk op de
3
8
Index clear
en druk op de
6 : 3 2
a
# 2
DPM 9500
KEYWORD
4.3.3

Alle indexmarkeringen verwijderen

Druk terwijl u gestopt bent op de
1
toets
1
Druk op de
2
Delete indices
ren en druk op de
1
INSTR
.
a
om het menu te openen.
+
of
toets
om het menu
2
(Index verwijderen) te selecteren
slimme toets
OK
B
A
NEW
om het menu te openen.
+
of
toets
om het menu
2
(Indexen verwijderen) te selecte-
slimme toets.
ENTER
Gebruikershandleiding
1
MENU
.
3
3
1
2
MENU
3

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips LFH 9500

   Related Manuals for Philips LFH 9500

This manual is also suitable for:

Lfh 9520

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: