Download  Print this page

Een Trefwoord Toekennen; Menu-instellingen - Philips LFH 9500 User Manual

Digital pocket memo.
Hide thumbs

Advertisement

Druk op de
3
ENTER
slimme toets
OK
4
vestigen, of druk op de
om af te sluiten zonder te verwijderen.
3
D Opmerking
Het menu
Indexen verwijderen
beschikbaar als het huidige dictaat ten minste
één indexmarkering heeft.
A
Insert mode
Delete all ?
Yes - delete
Keywords
All indices
Setup
will be lost !
Delete indices
Delete all ?
BACK
ENTER
BACK
4.4

Een trefwoord toekennen

Er kunnen trefwoorden, zoals de auteursnaam,
aan iedere opname worden toegekend. Het tref-
woord kan worden gebruikt om opnames te iden-
tificeren en de route te bepalen van automatische
bestanden in de Philips SpeechExec-software.
D Opmerking
Auteursnamen moeten eerst worden ingesteld
met de Philips SpeechExec-software. Voor meer
informatie zie
Geavanceerde configuratie
pagina 98. De trefwoordcategorie Author met
de trefwoorden 'DPM 9500' en '- - -' (leeg =
standaard) en de trefwoordcategorie Worktype
met de trefwoorden 'Memo', 'Letter', 'Fax' en
'Report' is standaard beschikbaar voor de Digital
Pocket Memo.
Gebruikershandleiding
slimme toets
en op de
3
om de verwijdering te be-
slimme toets
CANCEL
is alleen
B
C
ENTER
op
Om een trefwoord aan een opname toe te
kennen:
Druk terwijl u gestopt bent op de
1
slimme toets
KEYWORD
trefwoordcategorieën weer te geven.
Druk op de
+
2
categorie te selecteren.
Druk op de
3
ENTER
lijst van trefwoorden voor deze categorie te
tonen.
Druk op de
+
4
trefwoord te selecteren.
Druk op de
5
OK
bevestigen of de
4
om af te sluiten zonder een naam toe te
3
kennen.
1
2
A
0 : 0 0
# 2
DPM 9500
KEYWORD
NEW
4.5

Menu-instellingen

Om toegang te krijgen tot het menu van de
Digital Pocket Memo:
Druk terwijl u gestopt bent op de
1
toets
om het menu te openen.
1
Druk op de
+
2
naar het volgende/vorige menu-item te
verplaatsen.
Druk op de
3
ENTER
om een lijst met
1
of
toets
om een
2
slimme toets
3
of
toets
om een
2
slimme toets
om te
1
slimme toets
CANCEL
Work Type
B
C
Author
BACK
ENTER
MENU
en
toets
om de selectie
2
slimme toets
3
om de
3
1
3
2
of de
101

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips LFH 9500

   Related Manuals for Philips LFH 9500

This manual is also suitable for:

Lfh 9520

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: