Download  Print this page

Een Opname Beëindigen (vergrendelen) - Philips LFH 9500 User Manual

Digital pocket memo.
Hide thumbs

Advertisement

Afspelen, vooruitspoelen of terugspoelen
6
naar de positie waar moet worden
ingevoegd.
Om een extra opname in te voegen:
7
Digital Pocket Memo 9500,
Met een
schuift u de vierstandenschakelaar
de
positie en begin te spreken. De
iREC
invoeging zal de eerdere opname niet
overschrijven.
Digital Pocket Memo 9520,
Met een
drukt u op de
REC
de vierstandenschakelaar
positie en begin te spreken. De invoeging
zal de eerdere opname niet overschrijven.
Om de invoegde opname te beëindigen:
8
Bij de
Digital Pocket Memo 9500 schuift
u de vierstandenschakelaar
positie.
Bij de
Digital Pocket Memo 9520 schuift
u de vierstandenschakelaar
u op de
toets
REC
Digital Pocket Memo 9500
6
Als het dictaat niet is voltooid, spoelt u
9
eenvoudigweg snel vooruit naar het einde van
het bestand en gaat u verder met opnemen.
Herhaal vanaf stap
naar de overschrijfmodus.
Gebruikershandleiding
in
6
toets
, schuift u
5
in de
iREC
6
n de
STOP
6
in de
RECP
6
.
5
Digital Pocket Memo 9520
om terug te schakelen
1
3.1.4 Een opname beëindigen
(vergrendelen)
Als een opname is voltooid en er geen extra
wijzigingen worden aangebracht, volgt u deze
stappen om de opname als voltooid te markeren
en te beschermen tegen onbedoeld wissen:
Druk terwijl u gestopt bent op de
1
toets
om de opname te selecteren om
1
die als voltooid te markeren.
Druk op de
2
EOL
toets
om de opname als voltooid te
2
markeren. Het
het scherm.
Er kan een prioriteitsstatus worden
3
toegewezen aan het dictaat door binnen een
halve seconde nogmaals op de
te drukken. Het
het scherm, hetgeen aangeeft dat het dictaat
prioriteit heeft om te worden uitgewerkt.
Als er extra wijzigingen moeten worden
4
aangebracht aan het dictaat, drukt u
nogmaals op de
voltooid' markering te verwijderen.
5
Digital Pocket Memo 9500
6
+
of
(end-of-letter/einde-brief)
symbool
verschijnt op
a
toets
EOL
!
symbool
verschijnt op
b
toets
om de 'als
EOL
2
Digital Pocket Memo 9520
2
2
a
a
b
b
1
1
2
93

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips LFH 9500

   Related Manuals for Philips LFH 9500

This manual is also suitable for:

Lfh 9520

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: