Download Print this page

Motorola PMLN7018 User Manual page 55

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
6078.book Page 3 Thursday, August 9, 2012 11:54 AM
!
a u t i o n
Obs!
SÄTTA IN OCH TA UR DEN BÄRBARA
TERMINALEN I OCH UR HÅLLAREN/
VAGGAN
PLACERA DEN BÄRBARA TERMINALEN I
HÅLLAREN/VAGGAN
Obs! För bästa drift ska du alltid stänga av den bärbara
TETRA-terminalen innan du placerar den i laddaren.
1. Placera den bärbara TETRA-terminalen i laddaren/
hållaren genom att justera skårorna längst ned på den
bärbara TETRA-terminalen med riktningsguiderna längst
ned på laddaren/hållaren i enlighet med figur 1 nedan.
2. Skjut handterminalen TETRA nedåt mot botten av
hållaren/vaggan och luta den bakåt tills den kopplas på
svängkroken.
Vrtljivi kavelj
Figur 1. PMLN6182 laddningshållare med
Detta är en produkt av klass A. I hemmiljö
kan denna utrustning orsaka radiostörningar,
i vilket fall användaren på egen bekostnad
kan bli tvungen att vidta nödvändiga
korrigerande åtgärder.
strömförsörjningsmodul för bilar.
3
Riktningsguide

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Pmln6181Pmln6182