Download  Print this page

Problemen Oplossen - Motorola PMLN7018 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
6078.book Page 5 Thursday, August 9, 2012 11:54 AM

PROBLEMEN OPLOSSEN

In deze paragraaf staan veelvoorkomende fouten die kunnen
optreden tijdens het gebruik van de voertuigladerset
(PMLN6181 & PMLN6182).
Alvorens problemen te gaan oplossen, dient eerst het
volgende te worden gecontroleerd:
uw TETRA draagbare terminal werkt goed buiten
de slede;
de kabel naar de slede is goed aangesloten.
Zoek de storing op in de onderstaande tabel 1. Als de storing
niet in tabel 1 wordt genoemd, dient u uw dienstenaanbieder
te raadplegen.
Volg de stappen in de onderstaande tabel 1 nadat u uw
TETRA-terminal in de slede hebt geplaatst en de
contactschakelaar hebt ingeschakeld.
Tabel 1: procedures voor het oplossen van problemen
Nr.
Storing
1
Het display op
de TETRA
draagbare
terminal geeft
geen indicatie
weer dat de
batterij wordt
geladen.
2
Laadindicatie
wordt niet
weergegeven.
Oplossing
1. Neem de TETRA draagbare
terminal uit de slede en zet hem
dan weer in de slede.
2. Als het probleem aanhoudt,
dient u uw dienstenaanbieder
te raadplegen.
1. Controleer of de
contactschakelaar AAN staat.
2. Neem de TETRA draagbare
terminal uit de slede en zet hem
dan weer in de slede.
3. Als het probleem aanhoudt,
dient u uw dienstenaanbieder
te raadplegen.
5

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Pmln6181Pmln6182