Download Print this page

Motorola PMLN7018 User Manual page 57

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
6078.book Page 5 Thursday, August 9, 2012 11:54 AM
FELSÖKNING
Det här avsnittet innehåller information om typiska
felfunktioner som kan uppstå vid användning av billaddaren
PMLN6181 och PMLN6182.
Kontrollera följande innan du felsöker funktionsfelet:
Att den bärbara TETRA-terminalen fungerar som den ska
när den inte sitter i laddaren.
Att sladden till laddaren är ansluten på rätt sätt.
Hitta funktionsfelet i tabell 1 nedan. Om funktionsfelet inte
finns med i tabell 1 kontaktar du tjänsteleverantören.
Placera den bärbara TETRA-terminalen i laddaren, sätt på
tändningen och följ stegen i tabell 1 nedan.
Tabell 1: Felsökningsåtgärder
Nr
Funktionsfel
1
Laddningsförloppet
visas inte på den
bärbara TETRA-
terminalens display.
2
Det finns ingen
laddningsindikation.
Lösning
1. Ta bort den bärbara TETRA-
terminalen från laddaren och
sätt dit den igen.
2. Kontakta tjänsteleverantören
om funktionsfelet kvarstår.
1. Kontrollera att tändningen
är påslagen.
2. Ta bort den bärbara TETRA-
terminalen från laddaren och
sätt dit den igen.
3. Kontakta tjänstelevera-
ntören om funktionsfelet
kvarstår.
5

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Pmln6181Pmln6182