Download  Print this page

Richtlijn Van De Europese Unie: Conformiteitsverklaring - Motorola PMLN7018 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
6078.book Page 1 Thursday, August 9, 2012 11:54 AM
INTRODUCTIE
De voertuiglader/houder biedt extra gemak bij het gebruik van
de TETRA draagbare terminal in een voertuig. In deze
gebruikershandleiding worden instructies voor gebruik van de
voertuiglader/houder gegeven.
De voertuigladerset (PMLN6181 (gekoppeld met NNTN8040) &
PMLN6182) laadt de accu van de draagbare terminal van de
TETRA MTP3000-serie op wanneer de draagbare terminal van
de TETRA MTP3000-serie in de houder wordt geplaatst en het
voertuig op het contact staat.
De voertuighouder voor portofoons PMLN7018 is uitsluitend
een houder voor de portofoon. Hiermee wordt verzekerd dat
de portofoon veilig op zijn plaats blijft zitten in een bewegend
voertuig en makkelijk kan worden verwijderd voor gebruik. De
portofoonhouder PMLN7018 biedt geen voorzieningen voor
het laden van de batterij.
Attentie
Lees alle veiligheidsinstructies in de Gebruikershandleiding
van uw TETRA draagbare terminal aandachtig door alvorens
de TETRA draagbare terminal of voertuiglader/houder te
gebruiken.
RICHTLIJN VAN DE EUROPESE UNIE:
CONFORMITEITSVERKLARING
De voertuigladerslede (PMLN6181 & PMLN6182) is in
overeenstemming met de vereisten van de gemeentelijke
richtlijnen 04/104/EG en 99/5/EG die van toepassing zijn.
De voertuigladerset (PMLN6182) is geschikt voor
motorvoertuigen met een elektrisch systeem met een accu
van 12 volt met negatieve aarde. De apparatuur moet worden
geïnstalleerd volgens de aanbevelingen van de
installatiehandleiding en van de voertuigfabrikant.
1

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Pmln6181Pmln6182