Download  Print this page

Ta Bort Den Bärbara Tetra-Terminalen Från Laddaren/ Hållaren; Använda Passiv Radiohållarsats För Fordon Pmln7018; Ladda Batteriet För Handterminalen Itetra Mtp3000-Serien - Motorola PMLN7018 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
6078.book Page 4 Thursday, August 9, 2012 11:54 AM
TA BORT DEN BÄRBARA
TETRA-TERMINALEN FRÅN LADDAREN/
HÅLLAREN
1. Vrid svängkroken medsols för att frigöra den. (Se bild 1
på sida 3).
2. Lyft den bärbara TETRA-terminalen uppåt från
laddaren/hållaren.
ANVÄNDA PASSIV RADIOHÅLLARSATS
FÖR FORDON PMLN7018
Den här satsen är avsedd att vara en monteringslösning
för lämplig bärbar terminal i serien TETRA MTP3000.
Den här hållaren håller endast radion och plats och har
ingen laddningsfunktion.
ANVÄNDA LADDNINGSHÅLLARE FÖR
BILAR PMLN6181 OCH PMLN6182
LADDA BATTERIET FÖR HANDTERMINALEN I
TETRA MTP3000-SERIEN.
Laddningshållaren PMLN6181 för bilar är utformad för att
användas med passande handterminal i TETRA MTP3000-
serien med av Motorola-godkända batterier och nätadaptrar
för bilar (NNTN8040).
Laddningshållaren PMLN6182 för bilar är utformad för att
användas med passande handterminal i TETRA MTP3000-
serien med Motorola-godkända batterier.
När handterminalen i TETRA MTP3000-serien placeras i
hållaren laddas batteriet automatiskt om tändningen är
påslagen. Om batteriet är helt urladdat laddas
handterminalen i TETRA MTP3000-serien av billaddaren
inom en minut efter att den placerats i hållaren.
Batteriladdningsstatusen kan avläsas via displayen på
handterminalen i TETRA MTP3000-serien.
4

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Pmln6181Pmln6182